۸ مقصد جالب برای گردشگری در مریخ + تصاویر

1. این عارضه را نخستین بار دانشمندی انگلیسی به نام رابرت هوک در سال ۱۶۶۴ میلادی کشف کرد اما احتمالاً بسیار پیشتر از آن شکل گرفته است. بدون شک در بین زبان آموزان زبان انگلیسی تعداد زیادی وجود دارند که به سیارات و کهکشان ها علاقه دارند. در حالت کلی سیاره های داخلی اندازه های کوچکتری به نسبت سیارات خارجی و سیارات گازی دارند. برای مثال عرض خارجی ترین حلقه ۳۰۰.۰۰۰ کیلومتر می باشد.

اتفاقی که در شامگاه دوشنبه ۱ دیماه ۱۳۹۹ (۲۱ دسامبر ۲۰۲۰) خواهد افتاد این است که مقارنه بسیار نزدیکی بین سیارههای مشتری و زحل اتفاق میافتد که میتواند برای ما صحنه بسیار زیبا و منحصر به فردی را به خصوص از درون یک تلسکوپ کوچک رقم بزند. 1. برخی پژوهشگران که در مأموریت فضاپیمای جونو با ناسا همکاری میکنند اعلام کردهاند توفان عظیم سیاره مشتری ممکن است طی فقط یک یا دو دهه آتی از بین برود و به خاطره تبدیل شود. مدارگرد شناسایی ماه نقشهای سهبعدی از ماه تهیه خواهد کرد و نخستین بار از تجهیزات بهجامانده از فضاپیمای آپولو بر روی سطح ماه تصویربرداری کرده است.

این کار اخیرفلات بلند ، آتش فشانهای غول پیکر ، حفره های بهم فشرده و شکافهای طولانی دره ها را آشکار کرده است. اما کتاب سیاره مشتری، همان موضوعات کاملا طولانی را به شیواترین نثر و کوتاه ترین عبارات در قالب روایت یا داستان عنوان کرده است. اگرچه روزهای مشتری کوتاه هستند، اما یک سال در سیاره مشتری بسیار طولانی است و حدود ۱۲ سال زمینی طول میکشد. فرورفتگی ۱۴۰ کیلومتری بنام “هِرشل”، یک سوم از قمر سیاره زحل را بخود اختصاص داده است. دانشمندان استرالیایی از رصدخانههای ایربورن کویپر و پرت در سال 1977 دریافتند که این سیاره دارای یک گروه از حلقهها، مشابه حلقههای زحل است.

به این ترتیب، جدایی این دو سیاره تقریبا یک پنجم قرص ماه خواهد بود. هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به سمت جایی که فشار کمتری وجود داردجریان می یابد و به این ترتیب، با به وجود می آید. در نتیجه گرمای سطح ناهید به شدت افزایش می یابد. به عبارتی آثار حیات در جهت بهبود محیط، برای خود حیات است؛ بهطوریکه محیطزیست طی تاریخ حیات بر روی زمین، در سطح جهانی بهشدت براثر این حیات دگرگونشده و این تغییرات خود موجب شده که محیط برای حیات بهبود یابد.

با سرعت متوسط مداری 9.68 کیلومتر بر ثانیه، طول می کشد کیوان 10،759 روز زمین (یا حدود 29 1⁄2 سال) برای به پایان رساندن یک انقلاب در اطراف خورشید. در یک قلمرو روحانی تر، مشتری بر ادیان و فلسفه حکمرانی می کند. در ژوئیه ۱۹۹۴، هنگامی که ۲۱ تکه از دنبالهدار شومیکر-لوی ۹ با اتمسفر هرمز برخورد کرد ستارهشناسان شاهد رویدادی بسیار تماشائی بودند. ستارهشناسان در ژانویه ۲۰۱۶ با استناد به شواهد ریاضی احتمال دادند که سیاره نهم در منظومه شمسی را کشف کردهاند.

سیاره زحل زمانی شکل گرفت که بقیه منظومه شمسی حدود 4٫5 میلیارد سال پیش شکل گرفته بود و نیروی جاذبه یا گرانش این سیاره گاز و گرد و غبار را به داخل خود هدایت کرد تا به این غول گازی تبدیل شود. 1. مشتری غول سیارهی منظومهی شمسی دارای تندبادی است که میتوان آن را مشهورترین عارضهی سیارهای و بزرگترین توفان در منظومهی شمسی بهحساب آورد. در این حرکت معمول و همیشگی ِ این اجسام؛ زمانهایی اتفاق میافتد که دو یا چند جرم از منظومه شمسی در کنار هم در آسمان دیده میشوند.

خوشبختانه در این عصر و زمانه به لطف وجود نرمافزارهای نجومی دقیق، میتوان زمان و مشخصات کامل این پدیدهها را محاسبه کرد؛ هم پدیدههایی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده و هم آنهایی که در آینده مشاهده خواهند شد. نکته جالب: این پدیدهی در یک امتداد دیدن ِ سیارهها میتواند به قدری نزدیک اتفاق بیفتد که سیاره نزدیکتر برای لحظاتی از مقابل سیاره دورتر عبور کند. بنابراین برای دیدن آنها، باید عجله کنیم و همان ساعتِ آغازین شب برایشان برنامه رصد بگذاریم.

ممکن است آپارتمان، برج یا کوهی جلوی دیدن آنها را بگیرد. ممکن است در غبار زیاد و آلودگی نوری شهر، که در نزدیکی افق بیشتر دیده میشوند؛ از دید ما پنهان شوند! مشتری ممکن است قاضی و هیئت منصفه باشد، اما عمدتاً یک همسر قابل احترام است، که مراقب است ما در مسیر درست باشیم. این سیاره در سال ۲۰۰۶ کشف شد و یک کشف بزرگ برای ناسا بود. برای مدت طولانی اعتقاد بر این بود که این سیاره همیشه از یک طرف به خورشید چرخیده است، زیرا دوره های دید آن از زمین با فرکانس تقریباً برابر با چهار روز عطارد تکرار می شود.

احتمالاً حدود ۱۵۰۰ سال پیش این توفان چهار برابر قطر زمین پهنا داشته است. «هزار حلقه بر گوشِ فلک نهادن» در مصراعِ دوم، استعارۀ تمثیلی است از چیرگی بر آسمان؛ حلقه در گوشْ داشتنِ فلک نیز استعارۀ مکنیه برای غلامی کردنِ فلک در برابر انسانِ عارف است. در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۴ اتفاقی عجیبی برای دوربین این مدارگرد رخ داد و دوربین این مدارگرد که همواره تصاویر باکیفیتی از قمر زمین میگرفت، دچار اختلال و تصاویر آن دچار نویز شدید شد.

مشتری و زحل چند ماهی است (از انتهای تابستان امسال) که پس از غروب خورشید، در سمت جنوب غربی آسمان به صورت یک زوج ستاره که یکی پرنور و دیگری کمنور است، در ساعتهای ابتدایی شب مشاهده میشوند. با تمامی این ها هنوز هم ستاره شناسان در حال شکار سیارات دیگری در منظومه شمسی هستند که این مسئله پس از آنکه شواهد موجود این سیاره در را ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ فاش کرد جدی تر هم شد. یکی از این دو عقده را رأس و دیگری را ذنب نامیدهاند. کتاب سیاره مشتری ، از وجهی دیگر کوشیده است با زبانی ساده، کاربردی، در پرتو یک داستان یا روایت، به بسیاری از موضوعات بپردازد که کارگزاران بیمه و نمایندگان بیمه و کسانی که در صنعت بیمه مسئولیت جذب مشتری را دارند، با آن روبرو هستند.

در سیاره پلوتون هم یک روز حدود ۱۵۳.۳ ساعت طول میکشد. 1. این توفان که به لکهی بزرگ سرخ (GRS) یا چشم مشتری مشهور است، در هر ۶ روز زمینی، در خلاف جهت عقربههای ساعت به دور خود میچرخد. واقعا جدایی ۰٫۱ درجه فوقالعاده کوچک است و چه بسا نتوان در آن حالت، دو سیاره را با چشم غیرمسلح از هم تفکیک کرد! در طی رنسانس، اکثر مطالعات مربوط به زمین را باید در نوشته­های فلسفی و تاریخ طبیعی جستجو کرد زیرا رشته­های علمی تخصصی هنوز تفکیک نشده بود و روش­های علمی هنوز شناخته شده نبود. احتمالا امروزه در زیر لایه های رویی این سیاره آب مایع هنوز یافت می شود.

کنجکاوی چندین هفته را در بستر یک جریان سپری کرد و شواهد بیشتری را نیز از آب در کف این دهانه یافت. در طول این مدت، عطارد تنها یک و نیم بار موفق می شود یک دور محور خود را کامل کند. برخی از عکسها و فیلمهای زیبای ثبت شده از این مقارنه را در انتهای متن مشاهده کنید. چرا که میتوانیم از داخل تلسکوپ، به صورت همزمان این دو سیاره را در کنار همدیگر مشاهده کنیم.

ناسا علت این اختلال را برخورد یک شی با آن اعلام کرد و خوشبختانه عملکرد این دوربین مختل نشد. این برخورد احتمالا به دلیل فشار زیاد، حرارت و پخش شدن سریع گازهای اتمسفر، منجر به وقوع انفجارهای بزرگی شد. ▬ موقعیت سياره تغییر می کند، موقعیت ستاره ها هم تغییر می کند اما به دلیل فاصله طولانی از ما پس از گذشت سالهای طولانی می توانیم متوجه تغییر موقعیت آنها شویم. مطابق قوانین و نوع حرکتی که سیارهها در آسمان دارند، مشتری طی ماههای گذشته (و البته سالهای قبل) از سمت غرب به زحل نزدیکتر میشد. 1. علت دوام آن طی چند قرن، محصور شدن بین دو جریان جتی در جو سیاره مشتری است که عکس یکدیگر حرکت میکنند.

جریانهای جتی در جو سیاره مشتری سرعت بسیار بالایی دارند که به حدود ۵۰۰ کیلومتر در ساعت نیز میرسد. بنابراین دو سیاره در حدود ۷۳۳ میلیون کیلومتر از هم فاصله دارند! در واقع اجرامی که در مقارنه قرار میگیرند، فاصلههای بسیار زیادی در فضا از همدیگر دارند و ارتباط فیزیکی با هم ندارند. به این پدیده ، مقارنه یا همنشینی گفته میشود. ماه که از همه سریعتر حرکت میکند و در عرض چهار هفته، کره آسمان را یکبار میپیماید، در شبهای مختلف از هر ماه، از کنار سیارهها و خورشید عبور میکند و هر ماهه میتوانیم شاهد مقارنه ماه با سیارههای مختلف باشیم.

طول روز در همه سیارات بسیار متفاوت است. البته او در ابتدا تصور می کرد که آن يک دنباله داراست! این اعضاء عبارتند از سیارات ، سیارکها و ستاره دنباله دار. ۱۳ میلیارد سال قبل بر اثر عبور ستاره ای از نزدیک خورشید انفجاری عظیم در آن بوجود آمد و گازهایی بصورت تکه های متراکمی از آن جدا شدند و در فضا با حرکت دورانی بگردش در آمدند و در نتیجه سیاره های منظومه شمسی بوجود آمدند که زمین یکی از این پدیده هاست.

دیدگاهتان را بنویسید