پامیریها کیها اند؟

یعنی این “مهر” سنگ مقدسی است که آستان (زیارت گاه) فرودگاه مهر به شمار میرود. با ساکنان باستانی لُرستان یعنی کاسیها دارد. ن ک: میراث باستانی ایران، ترجمه ریچارد. معلم شهید دکتر علی شریعتی بر این عقیده است که آریاییان پس از اشغال هند و ایران، فرهنگها، تمدنها و نظامهای سیاسی و اجتماعی بزرگی به وجود آوردند و در نتیجه مذاهب بسیار متعالی و بزرگی به تاریخ میبخشند، که ودایی و بودایی در هند و میترایی، زرتشتی، مانوی و مزدکی در ایران از آن جملهاند.

تألیفات وی نیز مانند خودش شهرت و اهمیت فراوان یافت و در سراسر ممالک اسلامی آن روزگار مورد بحث و تدریس قرار گرفت.امام فخر ذهنی آزاد و مستقل داشت و میکوشید که تحت تأثیر هیچ مکتبی قرار نگیرد.هم بر نهج البلاغه علی بن ابیطالب ع شرح نوشت و هم بر سقط الزند ابو العلاء معری.با این همه در کلام پیرو مذهب اشعری و در فقه پیرو امام شافعی بود.امام فخر رازی در روز شنبه، عید فطر سال ۶۰۶ هجری قمری در شهر هرات در گذشت.

وی گفت : اگر حمایت های مجموعه شورای اسلامی شهر کوهدشت و ریاست محترم آن جناب آقای حسن قبادی نبود شهرداری نمی توانست به این توفیقات برسد. در تاریخ هند از نفوذ سکاها در آن سرزمین نوشتههای متعدد و آثار فراوانی وجود دارد و اگر سکستان یا سیستان یکی از مراکز مهم سکونت سکاها بوده باشد آنان از شمال تا درون سرزمین ایران و از جنوب تا سرزمین هند در رفت آمد بودهاند.

جابه جایی سکاها و آمدن آنها به ایران و سرزمین ماد و سپس به آشور خبرهای پذیرفته شدهای هستند. به علاوه مقداری از اشیاء از عاج و نقره بدست آمده که در خمرههای سفالین به خاک سپرده شده است و بعضی از این اشیاء تحت تأثیر هنر آشور و برخی تحت تأثیر صنعت مردم درههای زاگرس قرار گرفته است». مشاور مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری ملل افزود : تا امروز یک واحد را هم به غیر از این صنعت طلا واگذار نکردیم. گدار که یکی از مفرغشناسان به نام است درباره مفرغهای لُرستان میگوید: بیشتر این مفرغها پس از پایان فرمانروایی کاسیها در بین النهرین در حدود سالهای ۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰ پیش از میلاد هنگامی که فلز کاران حتی پیش از برافتادن قدرت حتی محتملاً به کوههای زاگرس آمدند ساخته شدهاند.

علامه شهید مرتضی مطهری درباره بودا مینویسد: «در حدود دو هزار و پانصد سال پیش، در هندوستان، در پای کوههای هیمالیا در میان مردمی که به «ساکیاها» معروف بودند، شاهزادهای به دنیا آمد و در حدود سی سال در ناز ونعمت بزیست». دکتر محمد جواد مشکور در کتاب جغرافیای تاریخی ایران باستان در باب هنر سکاها در گنجینههای که در زیویه به دست آمده مینویسد: «قطعاتی از تابوت مسی که همراه این گنجینه بود نشان میدهد که این محل آرامگاه پادشاهی بوده و اشیاء زیرزمینی مانند سینه بند و غلاف مرصع شمشیری و بعضی زیورآلات زنانه و طلاآلات فراوان و سلاحهایی از طلا و نقره و سپرهای نقره و سنجاقهای طلا در آن آرامگاه بدست آمده.

از فعالیتهای درون آتشفشان ابر سفید و مشخصی تشکیل میشود که از فاصله ۱۰۰ کیلومتری قابل مشاهده است و منظره یک آتشفشان فعال را به خوبی نشان میدهد. برای کوهنوردان حرفهای یا نیمه حرفهای، ارتفاع کوه صفه، چالش برانگیز نیست و به عنوان یک کوهنوردی سبک و تفریحی از آن یاد میشود. اکنون قرار است با این پیش درآمد کوتاه، حرفهای خود را در مورد اینکه “پامیریها کیها اند” شروع، دنبال و به پایان برسانیم.

همچنین جالب است بدانید از سال 1974، سالی نبود که یک نفر به اورست صعود نکند تا اینکه در سال 2015، حتی یک نفر هم نتوانست به این قله صعود کند. آنان پاسخ دادند که این همه راه آمدهاند و اگر در این جنگ کارآیی نداشتند، فرهاد میتواند در جای دیگر از وجود آنها استفاده کند. نگارنده امیدوار است روزی بتوانند به استناد نوشتهها و تحقیقات جامع در تاریخ ملل اروپایی به نتایج مهمی دست پیدا کند. وی افزود: ما در تمامدورانی که از عمر شهرستانهای کوهدشت و رومشکان میگذرد یک بیمارستان حدوداً شصت یا هفتاد تختخوابی داشتیم که با توسعه بیمارستان به یکصد تختخواب ارتقاء پیدا کرد، ولی در طول یک سال گذشته حدود سیصد و سیودو تخت خواب برای این دو شهرستان شروعشده است.

طول سنگ گسترش یافته در غرب منطقه در امتداد جاده پول دو آب ، دشت ، از ماسه سنگ های متمایل به سبز و سیلت استوانهای با ماسه سنگهای صدف دار و به ندرت تداخل با سنگهای آهکی مربوط به توراسین – آلنین ، ستشکیل شده که تعیین سن آن با توجه به دوکفه ای های پیدا شده در این نهشته می باشد . ساکیهای سکایی نیز در بستر زمان خود را با زندگی در این دیار سازگار یافته و ماندنی شدند.

آمدن گروهی از آنها به محدوده لُرستان در زمان کاسیها، با قراین و نشانهها از جمله آنکه کاسیها و سکاها دارای وجوه مشترک فرهنگی اجتماعی بودند، زیرا هر دو زندگی کوچ نشینی داشتهاند. ظاهرا این رساله همان است که بنام “اندرژداناگان به مزدیسنان” جزو متون پهلوی انگلساریا از صفحه 51 تا 54 طبع شده و دارای چند واژه ی اوستایی است. ظاهراً این شراب نخستین بار توسط اقوام سکاها تهیه شده و دارای دستورالعمل خاص در تهیه میباشد و دارای ارزش و بهای زیادی بوده که بیشتر در انحصار خاندانهای ثروتمند ژاپن است. این شراب و نامگذاری ساکی در ژاپن بدون تردید یادگار قوم سکاها میباشد که کمتر از نیم قرن سرور تمام آسیا بودهاند.

و این شراب باید در وقتهای معین و روزهای مقدسی و حتی در جشنهای مهم نوشیده شود. را به قرن هشتم و هفتم پیش از میلاد یا حتی دورانهای اخیرتر نسبت میدهد و مینویسد که این چیزها را برای سکاها و کیمریها ساختهاند. نظریة فقر فضایی، فقر را با عوامل فضای جغرافیایی پیوند میدهد و بر نقش مهم موقعیت فضای جغرافیایی در شکلگیری و تداوم فقر تأکید میکند. درسال ۳۷۸ امرکرد به آنکه کواکب سبعه را رصد کنند، به حسب مسیرات ایشان و به حسب انتقالات ایشان در بروج، بر همان مثال که مامون در ایام خود فرموده بود .

ایشان (سکاها) این هنر را به جنوب روسیه بردند و در آنجاسارماتها بر آن جلوهای خاص افزودند. روز یکم تیر ماه ۱۳۹۴ پیامکی متفاوت با تمام پیامک های گروه، روی گوشی ها رسید مبنی بر اعلام آمادگی و ثبت نام اردوی صعود به بام کشور ترکیه قله ۵۱۳۸ متری کوه آرارات و با مشاهده ی سایت مطلع شدیم تا ۲۰ تیر ماه فرصت داریم که جهت حضور در این برنامه اعلام آمادگی نماییم. در بیشتر کشورهای اروپایی و به ویژه مللی که ازنژاد آریایی هستند با این نام (ساکی) برخورد داریم. اسکندر مقدونی نیز چون به رود سیحون به سبب نطق فرستاده سکاییان که با اسکندر برخورد با وجود منع سردارانش از رود مذبور گذشت و سکاها پس از قدری جنگ عقب نشستند و مقدونیان آنان را دنبال کردند و چون خسته شدند بینتیجه بازگشتند.

همانطور که میدانیم بعد از اقتدار حکومت ماد و توسعه نفوذ آن تا آسیای صغیر و جنوب قفقاز و شمال بین النهرین سکاییان درنیامیخته با بومیان از آسیا دل برکندندو رو به اروپای مرکزی و غربی نهادند. پس از صرف طعام، به مدت دو ساعت استراحت کردیم، تا مانـدگـی و خسـتـگـی راه از تـن بیرون شود؛ بعد از آن به آببازی، تماشای حوض و عکاسی پرداختیم. علاوه بر لُرستان که سکاهای آن نام ساکی برخود گرفتهاند برخی اقوام سکایی که در دیگر نقاط جهان زندگی میکنند نام ساکی دارند. در افغانستان مردمان کثیری با نام خانوادگی ساکی زندگی میکنند که همگی از یکنژاد و قوم هستند، همچنین چندین منطقه نیز با همین نام وجود دارد مانند «ساکی قلعه» که منطقهای است در ولایت قندهار.

مانند آل بویه و یا همدانی و مانند آن در نتیجه حافظه مردم منبع خبرها بود. خدای خالدی در اورارتو مانند خدای آشور در آسور بود که هیچ خدایی جز خدای خارجی بگ مستو (Bagmastu)در موصصیر با او همسری نتوانستی کرد. دو تا گرگ بودند که از کوچکی با هم دوست بودند و هر شکاری که به چنگ می آوردند با هم می خوردند و تو یک غار با هم زندگی می کردند. با پیدایش اسلام و گسترش آن در ایران دیگر آن محدوده و محروسه کهن دورهی ساسانیان درهم ریخت و مردم در هر شهری زندگی میکردند، آن را وطن و زادگاه خویش میدانستند و بیشتر نسبت افراد به تبار و یا به شهری که در آنزاده بودند داده میشد.

با آنکه بیشتر مفرغهای لُرستان شاید در قرن ماد ساخته شده باشد باز انواع بسیار آن اشیاء و خصوصیات آنها چنان است که بازشناختن «مفرغ لُرستان» از مفرغهای یافته شده در لُرستان یا حتی از «مفرغهای کهن ایران» کاری است دشوار به همین جهت «سالنامه مفصل» گدار که در آن همه مفرغهای یافته شده در لُرستان ثبت شده است شاید بخشی از «شرح مختصر» گیرشمن را در بر گرفته باشد، مگر آنکه بگوییم شرح اخیر تنها مربوط است به مفرغهای سکاها امکانات دیگری هم وجود دارد اما تا وقتی که یک تن به آنجا نرود و این موضوع را در محل درست بررسی نکند نمیتوان داوری کرد.

نمیتوان اشیای سبک کهنتر «شهرنشینان یا روستاییان» را از سبک اخیرتر «بیابانگردان» که در یک محل یافته شده است از هم بازشناخت زیرا که روش تولید آنها در هر صورت یکسان بوده است. پژوهش در تاریخ کشورهای اروپایی مجال دیگری میطلبد چرا که در بررسیهای که توسط تنی چند از پژوهندگان و قومشناسان صورت گرفته ریشه برخی از اقوام اروپایی همانند بلغارستانیها ازنژاد همین سکاها هستند. البته این گونه مهاجرتها میان زبان هاى اّریانى همانند دیگر زبان هاى جهان هیچگاه موجب قطع وابسته گى گروهى نمیشود، به طور مثال بلوچى باوجود مهاجرت به جنوب شرق باز هم با کردى، تالشى وغیره در شمال غرب قرابت تاریخى را از دست نداده ونمایانگر عین ویژه گى هاى ساختارى میباشد».

دیدگاهتان را بنویسید