همه چیز درموردشهرک غرب تهران 09116392262 موقعیت و محدوده شهری:شهرک غرب

اندگوا ارایه شده و به ریشه یابی علل وقوع منازعه در پی کاهش منابع طبیعی بویژه آب در بین کشور های واقع در یک منطقه می پردازد(پیشگاه هادیان، 1382، صص. می توان وضعیت مرزی میان دو کشور ایران و عراق را برحسب نحوه بهره برداری از آبراهه بین المللی مرتبط با مجموعه کشور های آبراهی استفاده کننده از آن آبراهه بررسی نمود. کاهش سواحل مرزی، نیز در خور توجه است که مطابق اصول حقوقی، “اگر تالوگ به تدریج در طول کرانه های رود، از راه فرسایش یا افزایش، تغییر یابد، خط مرزی با آبراه مزبور تغییر خواهد یافت”(فن کلان، 1384، ص.403).

اگرچه این پدیده که مشکلات متعددی برای ساکنان جنوب غرب، جنوب، و غرب بوجود آورده است، موضوع جدیدی نیست، اخیراً در بهار و تابستان 1388 (همچنین سالجاری 1389) ، به بیش از 20 استان دیگر کشور و تهران با جمعیتی 52 میلیون نفری و در محدوده یک میلیون کیلومتر مربعی توسعه یافت. متاسفانه طی سالهای مورد بحث، وجه اصلی تلاش ها در بعد خارجی تجلی یافت. دولت عراق در طول هشت سال جنگ، بار ها بی اعتباری عهدنامه 1975 را اعلام داشت، تا اینکه پس از قطع مخاصمات فعال میان طرفین، اعتبار آن را مورد تائید قرار داد، بی آنکه از دید حقوق بین الملل چنین تائیدی لازم باشد، زیرا همواره از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران و به استناد مقررات حقوق بین الملل، آن عهدنامه معتبر و لازم الاجرا بوده و هست.

به دنبال آن، در 13 ژوئن 1975، (برابر با 23 خرداد 1354) ، عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری، در اجرای بند 3 ماده 8 پروتکل مذکور، در تاریخ 26 دسامبر 1975 (برابر با 5 دی 1354) موافقت نامه ای در زمینه مقررات کشتیرانی در اروند رود توسط وزیران امور خارجه ایران و عراق امضا گردید. متاسفانه، به دلیل کار شکنیهای دولت عراق، هیچ یک از مقررات مذکور نتوانست قابلیت اجرایی لازم را بیابد. برای مثال؛ برنامه هیدرولوژی بین المللی یونسکو در صدد ارائه اطلاعات لازم برای تدوین و توسعه مدیریت پایدار منابع آبی برای کشور های واقع در مناطق مذکور یا مناطق ریسک بالا برای کاهش سطوح منازعات احتمالی بر سر منابع آبی است(پیشگاه هادیان، 1382، ص.

در صورتی که مبنای لازم برای اتخاذ یک موضوع معقول و محکم در مذاکرات دو یا چند جانبه تنها از طریق یک برنامه ریزی منسجم برای بهبود ساختار آبرسانی سیستان امکان پذیر بود. اصلا اینطور نیست که موضوع سیل را تنها بتوان از منظر چند تخصص محدود بررسی کرد. این رویکرد بیش از آن که یک مجموعه از فرمولها را پیرامون چگونگی ایجاد نظامهای امنیت منطقهای مطرح کند، یک فرآیند تدریجی را در بر میگیرد که درصدد شکل دادن به گرایشهای سیاست سازان دولت در مورد امنیت است و بدیلهایی برای تعریف امنیت در مقابل تمرکز محدود صرفاً نظامی ارائه میکند.

پس از آن پروتکل مورخ 1913 به امضای طرفین رسید که در واقع به نوعی به ایران تحمیل گردید.در سال 1937، با وساطت دولت انگلیس و حمایت آن دولت از عراق، عهدنامه ای میان دو کشور ایران و عراق منعقد شد که در واقع، تایید پروتکل 1913 در مورد تعیین مرز دو کشور بود، اما صرفا منافع طرف عراقی را در بر داشت. بدین ترتیب دور دوم – که از 1339 آغاز و تا 1351 ادامه یافت- روابط منطقه ای با افغانستان برای ایران اهمیت بیشتری نسبت به بهبود وضعیت سیستان و تعیین تکلیف آب هیرمند- بگونه ای که منافع ایران ایجاب می نمود- داشت.

از سوی دیگر باید پذیرفت که فضای سیاسی حاکم بر ایران طی این دوره، نقش بسیار مهمی در حالت تهاجمی ایران در طول مذاکرات دو جانبه و چند جانبه داشت. مطابق تحقیقات انجام شده: “بروز خشکسالی های اخیر در منطقه مهم ترین عامل طبیعی در گسترش و پایداری پدیده غبار است. همچنین برخی عوامل انسانی مثل نقش مدیریت نابخردانه زمین، در مناطق مردابی مهم در حال خشک شدن هورالعظیم و هورالهویزه است که سهمیه آب قابل عبور از آن مناطق توسط ترکیه، عراق و حتی ایران کاسته شده است” (رئیسی پور و همکاران، 1389). بنا بر گزارش بنیاد صلح بدلیل آلودگی خاک عراق به اورانیوم ضعیف شده، مواد رادیو اکتیو سرطان زا براحتی از طریق هوا و غذا از طریق تنفس و خوردن غذا و آب آلوده و حتی تماس با زخم بیماران، سرایت می یابد (Baker، 2010، p.

اين طرح در آن زمان عملي نبود، اما ايده جديدي براي حل عبور و مرور در كانال مطرح ميكرد. این جاده را برای چهار کیلومتر (هشت دقیقه) ادامه دهید تا پس از عبور از روستای باغبان کلاچی به روستای آغشت برسید. پس از تصرف بغداد توسط عثمانیها، شاه صفی سفیری به نام محمد قلی سلطان به بغداد فرستاد و به سلطان عثمانی، پیشنهاد صلح کرد و مذاکرات بغداد به انعقاد معاهده قصر شیرین(زهاب) در 23 صفر 1049 / 17 مه 1639 انجامید که از طرف ساروتقی خان اعتماد الدوله و مصطفی پاشا، صدراعظم عثمانی به امضاء رسید.

البته وجود عهدنامه مزبور را بکلی مشکوک دانسته اند، چنانچه آرنولد ویلسن، رئیس هیات نمایندگی دولت انگلستان در کمیسیون تحدید حدود 1332 ق / 1914 م می گوید: نسخه اصلی آن موجود نیست و متنی که از این عهدنامه در دست است، نامه ای است که سلطان مراد چهارم در شوال 1049 به شاه صفی نوشته است. امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت در وهله اول بر ممانعت نمودن از کشمکشهای بین دولتی، نظیر گرایشهایی که برای حفظ وضع موجود بین و درون دولتها کار میکنند، متمرکز است. تعیین میزان آب تحویلی تابع عوامل گوناگونی از جمله سطح زیر کشت سیستان بود و تلاش های انجام شده در این دوره حول مشخص نمودن این عوامل قرار داشتند.

متاسفانه، اقدامات تخریبی نیروهای عراقی در ابتدای جنگ، از جمله غرق نمودن تعدای کشتی و قایق دراروند رود/شط العرب، باعث گردید تا آن رود کارایی خود را عملا از دست بدهد. ادعاهایی چون حق تاریخی و تغییر بنیادین اوضاع و احوال از سوی دولت عراق، موجب گردید تا آن دولت بی آنکه به روشهای مسالمت آمیز فیصله اختلافات پیش بینی شده در عهدنامه 1975 توسل جوید، در 27 شهریور ماه 1359، به طور یک جانبه، فسخ عهدنامه را اعلام نماید و در 31 شهریور همان سال تهاجمات خود را به خاک ایران آغاز کند. دانشمندان به طور 100 درصد مطمئن نیستند 3 هزار سال پیش دقیقا چه اتفاقی افتاده است.

هر چه هست در درون این قلزم نهصد تو است؛ راه حل نیز در همانجا نهفته است. چه زمانی به تنگ براق برویم؟ زمانی که گره زده میشود سبزه را به داخل آب می اندازند . تالاب چغاخور که با وسعتی نزدیک به ۲۳۰۰ هکتار در نزدیکی شهر بروجن قرار گرفته، از بهترین مکان های ماهیگیری استان چهار محال و بختیاری محسوب می گردد. ادعا های مرزی،تهدید تغییر مسیر اروند رود/ شط العرب،آلودگی زیست محیط عراق به مواد بیماری زا،مدیریت نابخردانه زمین،حضور نظامی و سیاسی آمریکا که می تواند به طور غیر مستقیم دولت عراق را در قبال مسائل اروند برای ایران چالش ساز سازد، از جمله چالشهای ایران در قبال عراق است.عراق با مشکلاتی با منشا ترکیه از قبیل، کاهش دبی وارده رود دجله از ترکیه به عراق،کاهش دبی وارده رود فرات از ترکیه به سوریه و از سوریه به عراق، شوری جریانات وارده آب،آلودگی جریانات وارده آب مواجه است.در حالیکه کاهش دبی وارده رود کارون به اروندرود/شط العرب و کاهش دبی وارده از رود های کرخه و سایر رود های مرزی استان کردستان از ایران به مشکلات آب عراق افزوده است.

صاحبنظران زیادی برای حل مشکلات با منشا محیط زیست بر ابزارهای همکارانه بجای واکنش از طریق سنتی نظامی تاکید می کنند. امنیت مبتنی بر مشارکت و همکاری علاوه بر گسترش دادن تعریف امنیت فراسوی دغدغههای سنتی نظامی که شامل نگرانیهای اجتماعی، اقتصادی و محیط میشود، برای عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تلاش میکند. مورفولوژی کانال رودخانه مولید در بخشهای میانی و پایین دست به صورت رودخانه بریده بریده کم عمق با بار بستر گراولی است (شکل 10 B). میتوان چالش های مشترک ایران و عراق را در قبال حوضه آبریز مشترک مرزی را عوامل ذیل دانست: انباشت املاح در اروند رود /شط العرب و کاهش عمق،وجود کشتی های مغروقه، فرسایش سواحل به دلیل جریان اروند رود / شط العرب، پیش روی سواحل به عمق خاک طرفین به دلیل کاهش عمق اروند رود/ شط العرب، آلودگی زیست بوم منطقه مرزی جنوب عراق با منشا مواد انفجاری، تهدید امنیت انسانی، نابخردی در مدیریت زمین و مدیریت جامع منابع آب.

دیدگاهتان را بنویسید