منطقه حفاظت شده کولگ مهران/منطقهای بکر و نمونه

قله علم کوه به ارتفاع 4845 متر بلندترین قله ایران پس از دماوند است.شکوه 58 قله بیش از 4000 متر،یخچال طبیعی و دائمی علم چال و اسپیلت و نیز دیواره 800 متری علم کوه،کوهنوردان را بدین جا رهنمون می سازد. جریان آرام آب سن ناشی از اختلاف کم ارتفاع رودخانه از سطح دریا است. قلعه و شهر باستانی کلار که قدمت آن به 4000 سال پیش می رسد هم اکنون از آثار و بقایای آن تپه ای به جای مانده بنام تپه کلار که در ضلع شرقی دشت مرکزی در مجاورت آبادی لاهو واقع شده است.این تپه دارای مساحتی حدود 5 هکتار و ارتفاع آن از سطح دشت بین 7 تا 12 متر می باشد و به شماره 489 در فهرست آثار تاریخی ایران ثبت گردیده است.

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد این رودخانه جزء معاهده 1351 نیست و بین دو کشور ایران و افغانستان، قرارداد و معاهدهای بر سر بهرهبرداری از این رودخانه و حقآبه عرفی و قانونی دو کشور وجود ندارد. در بررسی هر یک از گروههای تغذیهای در بین ایستگاهها مشخص گردید که گروه خراشدهنده در ایستگاه 1 نسبت به سایر ایستگاهها دارای فراوانی بیشتری میباشد، همچنین گروه تغذیهای همهچیزخوار که مربوط به خانواده Planariidae میباشد تنها در ایستگاه 4 مشاهده شد. از آنجاییکه دوره نمونه بردای 4 ماه بود، به نظر میرسد درک دقیق وضعیت تغییرات شاخصهای بیولوژیکی نیازمند افزایش دوره نمونهبرداری، افزایش تعداد نمونههای مورد مطالعه، صید گونهها در اندازههای مختلف و پیگیری تغییرات و نوسانات گروههای سنی در طول عمر جمعیت مورد مطالعه میباشد.

با این اوصاف، دریاچه هامون وابسته به رودخانه هیرمند میباشد واین وابستگی باعث شده تا هرگونه نوسانات در میزان آب آن، مشکلاتی را برای کل سیستم بوجود آورد. با این اوصاف، دریاچه هامون وابسته به رودخانه هیرمند میباشد و این وابستگی باعث شده تا هرگونه نوسانات در میزان آب آن، مشکلاتی را برای کل سیستم بوجود آورد. رودخانه سردآبرود با آب صاف و زلال با شیبی تند از کوه های علم کوه و تخت سلیمان سرچشمه می گیرد و پس از عبور از محله های مختلف کلاردشت با بوجود آوردن مناظر بدیع و چشم نواز در اطراف مسیر حرکت خود چشم هر بیننده ای را به خود خیره می سازد تا اینکه در دریای کاسپین ( خزر ) آرام گیرد.

مسیر این جاده از خیابان سردار جنگل (نصیری) شروع شده و پس از عبور از میان جنگل انبوه و زیبا به محوطه کاخ اجابیت وصل می شود.سکوت و طبیعت زیبایی که در اطراف این جاده حکم فرماست با آواز پرندگان می شکند.محیط مناسبی را برای پیاده روی و گردش بوجود آورده است. در آنجا گروه مردان دور از اجتماع زنان و دختران به کناری میرفتند و به شادی و ساز و آواز میپرداختند و زنان دختر زیبا را که اوشیدر نام نهاده بودند، برهنه داخل آب مینمودند و تا نیمه شب به رقص و ترانه خوانی و شور و نشاط میپرداختند.

نام دریاچه هامون در اوستا (کانس اویا) آمده و در پهلوی (کیانسی) ور در کتب فارسی (کانفسه) آمده است. در یشت نوزدهم که نام زامیادیشت معروف است (بند66) آمده است که مرکزیت دین زرتشت، سرزمینهای پیرامون دریاچه کیانسیه است و گاهی با کلمه (آپ) امیخته و بصورت (کیانسی آپ) آمده است. این دریاچه از سه دریاچه کوچک تشکیل شدهاست که در زمان وفور آب به هم متصل میشوند و دریاچه هامون را که تشکیل میدهند. در فواصل معيني هم ترنها ميتوانند مسير خود را تغيير دهند و به تونل ديگر بروند. • دریاچه های فصلی، که بصورت نوار به نسبت باریکی پیرامون دریاچه های دائمی قرار دارند.

• ویژگیهای رفتاری: بیخطر برای انسان. 1/6 میلیارد نفر دیگر در مناطقی زندگی می کنند که کم آبی اقتصادی را تجربه می کنند، جایی که عدم سرمایه گذاری در بخش آب یا ناکافی بودن ظرفیت انسانی، تأمین تقاضای آب را برای مسئولان غیر ممکن می سازد. با بازدید از این منطقه طبیعی، امن، بکر و حفاظت شده میتوان آرامش و سکوت و زیبایی را تجربه نمود. زیباترین جاده جنگلی کشور که دو شهر کلاردشت و عباس آباد را به یکدیگر متصل می کند.وجود درختان سرسبز،زیبا،بلند و کشیده در کنار جاده و جاری بودن سرچشمه های مختلف در دره های این جاده طراوت خاصی به آن بخشیده و طبیعتی پر جاذبه برای مسافران و مشتاقان منطقه پدید آورده است.

زایندهرود نیز در قسمت شرق روستا جاری است. همان لحظه که سیل در منطقهای جاری میشود در ایام مشخصی دوره خشکسالی را در منطقه دیگر داریم. این دریاچه نقش اساسی در زندگی مردم منطقه داشته، علاوه بر اثرات مثبت طبیعی، اقتصادی و اجتماعی آن، در دین زرتشت نیز تقدس خاصی دارد. در زمانی نه چندان در آیین بعضی از مردم سیستان که در آبادیهای کنار دریاچه هامون خانه داشتند، این بود که شبی که فردایش نوروز بود، دختر زیبایی را بر اشتری آذین شده سوار میکردند و به کنار دریاچه میبردند. نقش پیروزی: در این نقش برجسته اردشیر و پسرش شاپور سوار بر اسب در رزمگاه به تصویر کشیده شده اند و اردشیر با ضربه نیزه اردوان شاه را از اسب به زیر می اندازد.

پدیده جزر و مد روی این رود تاثیر قابلتوجهی دارد و باعث تغییر عمق آن از ۹ تا ۱۵ متر میشود.اروندرود متشکل از رودهای دجله، فرات و کارون است که در شهر قرنه به یکدیگر میپیوندد. او در کتیبه پهلوی کوتاهی که کنار نقش اردشیر از خود به جای گذاشته، خود را به عنوان بانی پل معرفی و از مسافران و رهگذران طلب دعای خیر دارد. دریاچه یا مجموعه دریاهای هامون بخشی از بلوک ساختاری هیلمند (هلمند) افغانستان دانسته شده که در خاور گسل شمالی – جنوبی هریرود قرار دارد. به گزارش «تابناک»، محمد کوشافر، روز جمعه در گفت و گو با ایرنا؛ افزود: رودخانه زاینده رود و گاوخونی هر دو بخشی از یک سیستم هستند که بسیاری از ویژگی های ایران مرکزی تحت تاثیر آن به تعادل رسیده است، بنابراین هرگونه تغییر غیر معمول در آنها باعث ناپایداری می شود، همانطور که مدتی است شاهد این وضعیت هستیم.

بعدازآن پیشبینی کردند تونل دوم و سوم احداث شود، اما هنوز تونل سوم کوهرنگ و سد بهشتآباد احداث نشده بود که تخصیصهای جدید از آب زایندهرود مثل تخصیص آب به یزد و کاشان اتفاق افتاد. در چنین شرایطی امتحان کردن ایدههای جدید یا فعالیتهای تازه را در نظر بگیرید تا به این ترتیب رنگ و لعابی به زندگیتان ببخشید. این را هم در نظر بگیرید که هر چه قطر قرقره شما بیشتر باشد، نخ چه در هنگام پیچیدن روی قرقره و یا بازشدن از آن کمتر تاب برمیدارد. اين اثر به صورت توصيفي و بدون بهره از مفاهيم نظري، با استفاده از گفتمان هايي که با امنيت مرتبط بوده ، به سياست آبي پاکستان پرداخته است که تفاوت عمده پژوهش حاضر با اثر بيشت ، علاوه بر اتکاي آن بر مباني نظري، اين است که نحوه چگونگي امنيتيسازي آب هاي رودخانه سند را با استفاده از رويه هاي زباني از جمله قالب بندي و استعاره توضيح ميدهد.

این تنگه شهرت جهانی خود را مدیون واقع شدن در مسیر منتهی به صعود به قله علم کوه و دیگر قلل منطقه تخت سلیمان می داند.مضاف بر آنکه رودخانه سردآبرود در جوار درختان کهن این تنگه زیبا میگذرد. بهره برداری بدون فکر از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه در گذشته های دور و نزدیک، موجب شده فشار های مضاعف که بر این منطقه وارد شود، بویژه چرای مفرط احشام و شکار و صید توان واقعی خود را در این خطه از دست بدهد. در بالادست غارت منابع آبی و سدسازی در سرچشمه و استانهای دیگر حال تجن را خراب کرده و در پایین دست و دامنه نیز تخریب بستر، برداشت شن و ماسه و تجاوزها حال پرآبترین رودخانه خزر را پریشان کرده است.

جلبک هاي كفزي زيستگاههاي مختلف (اپي فيتون، اپي ليتون و اپي پلون) در رودخانه گرگر (يكي از دو شاخه رودخانه كارون) از 11 ايستگاه به مدت يك سال (آذر 83 تا مهر 84) به صورت يك ماه در ميان مطالعه شدند. منزلت خاص اولادها مستلزم آن بود كه آنان در جهت برقراري صلح ميان قبايل متخاصم اقدام نمايند. گامی در جهت ایجاد روحیۀ امید و همکاری و درک مشترک در تأمین نیاز زیستمحیطی و باور به امکانپذیر بودن حفظ جریانی حداقلی، ولی دائمی در زایندهرود به صورت طبیعی». احداث ملک جوب را به ملک شاه سلجوقی نسبت می دهند.این جوی آب زیبا و باستانی از رود زیبای سردآبرود منشعب و پس از طی مسیری طولانی و جنگلی به منطقه بیرون بشم می رسد.نکته بسیار قابل تامل و توجه اینکه ساخت این جوی آب در آن دوران به جهت انتقال آب آشامیدنی و کشاورزی از سردآبرود به دهستان های بیرون بشم کلاردشت بوده است.

ارین و همکاران (14) در بررسی کیفیت آب منطقه بانو پاکستان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره نشان دادند که پارامترهای هدایت الکتریکی (EC) و کل مواد جامد محلول (TDS) از مقدار مجاز سازمان بهداشت جهانی (WHO) بالاتر بوده که این محدودیت ممکن است وضعیت بهداشت ساکنین این منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. در ارمنستان تولید مواد شیمیایی و ماشین آلات و لاستیک و همینطور محصولاتی که مربوط به صنایع دفاعی است بیشتر از قبل دیده میشود. اما داده های منطقه ای نشان میدهد که دشت زابل بخشی از فرونشست داری رود افغانستان است که نقاط پست آن مانند دریاچه های هامون، پایانه و محل انباشت بخشی از روان آبهای هندوکُش و آبراهههای سرچشمه گرفته از خاک ایران است.

رودخانه ای نیز از همین منطقه میگذرد که بنامهای تنگاب، فیروزآباد، حنیفقان، و برازه معروف بوده است. چه نتیجه ای می گیرید؟ مطابق به اصول حقوق بینالملل عمومی امتیاز در نظر گرفتن مصلحت کشور مسیر رودخانه ازآن کشور منبع رودخانه میباشد و همچنان از لحاظ مرزگذر بودن رودخانه آمو افغانستان به تنهایی دارای حقآبه بالای سه کشور تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان می گردد. دومین تفریح ارزشمند در کشور ارمنستان باشگاه و پارک آبی دنیای آب است. این نوشتار در نظر دارد تا با استفاده از نظریه امنیتیسازی، به بررسی اقدامات و فعالیتهای پاکستان در راستای تهدید قلمدادکردن فعالیتهای آبی هند و امنیتیسازی آبهای مشترک با این کشور در رودخانه سند بپردازد.

در دشت سیستان یک سری فرورفتگی هاو چالههای طبیعی وجود دارد که در ماههای مختلف به دریاچه وباتلاق ونیزار تبدیل میشودو به سه قسمت سابوری، پوزک وهامون تقسیم میشود. در دشت سیستان یک سری فرورفتگیها و چالههای طبیعی وجود دارد که در ماههای مختلف به دریاچه و باتلاق و نیزار تبدیل میشود و به سه قسمت سابوری، پوزک و هامون تقسیم میشود. در دشت سیستان یک سری فرورفتگیها و چالههای طبیعی وجود دارد که در ماههای مختلف به دریاچه و باتلاق و نیزار تبدیل میشود و به سه قسمت سابوری، پوزک وهامون تقسیم میشود. در این کتاب شماری از قوانین کهن اوستایی، احکام دادگاه های پیشین و فرمان های اداری پادشاهان گرد آمده که در شناخت آیین دادرسی ایران ساسانی اهمیت بسیار دارد.

مولف حدودالعالم مینویسد:دریای زره به سیستان است که گرد آن سی فرسنگ است، اندر پهنای او هشت فرسنگ وگاه آب این دریا چندان بود که از رودی خیزد که از کرمان بگذرد وبه دریای اعظم ریزد. • دریاچه های دائمی، که بیشترین سطح را با ژرفای بیشینه حدود 11 متر دارد. گذشته از کتب پهلوی، به تکرار در خود اوستا(کانس اویا) یا دریاچه هامون محل ظهور سوشیانت خوانده شده و در فقرههای 92-96 زامیادیشت آمده که سوشیانت پیک اهورامزدا پسر (ویست تئوروئیری) بدان هنگام که از آب کیانسی بدرآید، گرزی پیروزمند در دست دارد. تاج ستانی اردشیر: تصویری از اردشیر که در حضور درباریان از اهورامزدا دیهیم پادشاهی می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید