ماجرای کشته شدن ۵۷ مهاجر افغانی در رودخانه هریرود چیست؟

اگر در خوابتان ببینید که مشغول شنا کردن در آب سرد هستید، چنین رویایی ممکن است نشاندهندهی رویدادی مهم باشد که ممکن است در زندگیتان رخ دهد و به شما در جلوگیری از به وقوع پیوستن یک وضعیت احتمالا خطرناک کمک کند. اگر در خواب ببینید که بدون تلاش در حال شنا کردن هستید، چنین رویایی ممکن است نشاندهندهی موفقیت شما در روزهای آینده باشد، احتمالا یک پروژه یا فعالیت طولانی مدت را به پایان خواهید رساند.

اگر در خواب ببینید که شنا میکنید و به ساحل میرسید، چنین رویایی نشانهای از موفقیت شما در همهی پروژهها و اهدافی است که مدت زمانی طولانی را رویشان کار کردهاید. اگر در جهت جریان آب رودخانه شنا میکنید و جریان آب شما را به جلو میراند نشانهای مثبت در زندگی شماست. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که رودخانههای جوی نسبت به آنچه که امروز مشاهده میکنیم، طولانیتر و گستردهتر خواهند شد.رودخانههای جوی دالانهای نسبتا باریکی هستند که عامل انتقال افقی بخارهای آب از نواحی استوایی محسوب میشوند.

دیدن شنا کردن همسو با جریان آب، نشاندهندهی شخصیت احساسی شما است. خوب دیدن اینکه شما شنا میکنید تا از کسی یا چیزی دور شوید بیانگر این است که شما از مسالهای احساسی عمیق دوری میکنید. این رویا ممکن است یک دورهی زمانی را نشان دهد که به خودتان اجازه خواهید داد که توسط احساسات و عواطفتان هدایت شوید. بطور کلی شنا در یک رودخانه بدین معناست که زمان شروع جدیدی در زندگی شما پدید آمده است.

حسین وحیدا در گفتوگو با ایسنا، درباره زمان بازگشایی سد زایندهرود برای نوبت دوم کشت، اظهار کرد: با تایید استانداری اصفهان قرار است خروجی سد زایندهرود برای نوبت دوم کشت کشاورزان شرق اصفهان پنجم فروردین.ماه ۱۴۰۱ افزایش یابد. جملات زیبا و متن ادبی درباره . خدای یکتا را به خاطر این همه آفریده زیبا شکر کن . بویژه اگر شما برای فرار از خطر یا مرگ شنا میکنید، پس بیانگر این است که شما به ترس اجازه میدهید که روی اعمالتان اثر گذارد (ترس شما را فراگیرد). این رویا ممکن است نشان دهد شما دوستان بسیار قابل اعتمادی دارید.

شاید به زمانی برای ریلکس کردن و آرامش نیاز دارید تا بتوانید مشکلات خود را بهتر حل کنید. بهتر است به خودتان بیایید و زندگی طبیعیتان را از سر بگیرید. چیزی بهتر از آزادی عقیده و بیان نیست و انسانِ واقعی آزاد و فارغ از هر بندیست. به هر حال شما اولویتهای دیگری هم در کنار زندگی عاطفیتان دارید. این خواب همچنین ممکن است نشاندهندهی انرژی زیادی باشد که در حال حاضر دارید. دیدن بچهها که در خوابتان شنا میکنند بیانگر این است که نیاز دارید نگرش بی خیالتری را پیش گیرید.

برهمنان نیز این زبان را استعمال میکنند و به خط مخصوص می نویسند و نیز زبان کشمیری، افغانی، بلوچی، بنگالی، گجراتی، نپالی و غیره در این سرزمین متداول و معمول است. دیدن خودتان در حال شنا کردن نیز نشان میدهد که دورهی خوبی پیش رویتان است. قرار بود آب تخصیص یافته از حوضه زاینده رود به استان مجاور، در راستای کیفی سازی آب شرب باشد اما متاسفانه امروزه تامین آب این استان از اصفهان است.

در این حکم همچنین انجام امور مربوط به کمیسیون/شورای حوضه آبریز، نظارت بر تامین نیاز زیست محیطی تالابهای واقع در حوضههای آبریز و نیاز زیست محیطی رودخانهها، برنامه بهرهبرداری، توجه به برنامههای سازگاری با کم آبی استانهای ذینفع، تهیه اطلس و بانک اطلاعات منابع آب، تدوین سیاستها و برنامههای مدیریت خشکسالی و سیلاب مورد اشاره قرار گرفته است. طول مسیر زیپ لاین آقایان 110 متر است و ارتفاع زیپ لاین در نقطه شروع 34 متر می باشد. طبقهبندی اصلی که در این رخساره با ضخامت 5/1 تا 6/4 متر مشاهده میشود، طبقهبندی تدریجی معکوس است که با تغییر اندازه دانهها از قاعده به سمت بالای لایه همراه هست.

اگر در خواب ببینید که در حال شنا کردن هستید اما هرچه تلاش میکنید به ساحل نمیرسید، چنین رویایی ممکن است نشانهای از تاخیر باشد. رومی ها قابل سکونت بودن این ساحل را کشف کرده بودند. جیحون دارای آبشارهای متعددی است که برای تولید برق قابل استفاده است. اگر در خوابتان ببیند که در یک رودخانهی گلآلود شنا میکنید، چنین رویایی ممکن است هشداری باشد مبنی بر اینکه باید از خودتان برای جلوگیری از بروز یک بیماری در آیندهای نزدیک محافظت کنید. این خواب ممکن است یک پاداش مالی را برای موفقیتی که در یکی از پروژههایتان به دست آوردهاید، نشان دهد.

برای رسیدن به این آبشار مبهوت کننده تنها کافی است دو ساعت در راه باشید و بعد به منطقهای بکر و خوش آب و هوا، با درختان سربه فلک کشیده برسید و در کنار آبشاری، خستگی راه را از تن به در کنید، آبشار گزو میتواند مقصدتان باشد. یکی از آنها مثلا چشمه دیمه است که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد آب را نسبت به اوقات کمآبی یا پرآبی تأمین میکند. باز خدا را شکر امسال بعد از عید، بارانی زد و علفی سبز شد وگرنه همه باید گلههایمان را میفروختیم. وی اضافه می کند: باید ارزیابی های لازم صورت بگیرد تا مشخص شور پیمانکار، طراح و یا کدام یک از عوامل دربروز این اتفاق مقصر بوده اند.

این خواب گاهی اوقات ممکن است تمایل شما را برای ایجاد یک رابطهی جدید یا یک پروژهی جدید نشان دهد. ممکن است چیزی شما را به شدت ناامید کند. شنا در استخر مملو از آب بدین تعبیر است که در آینده چشم انداز خوبی خواهید داشت اگر برای رسیدن به آنچه میخواهید واقعا تلاش کنید. معنی و مفهوم و تعبیر خواب شنا کردن و شنا در آب اقیانوس و شنا در رودخانه خروشان و شنا در آب زلال و صاف و روشن و شنا در آب گرم و سرد …

بطور کلی شنا کردن در استخر نشان از این دارد که شما سعی میکنید به شیوهای موثر بر تمام مشکلات زندگی خود غلبه کنید. احتمالا احساسات خود را آزادانه بیان خواهید کرد. دیدن رودخانه همچنین میتواند نشان دهنده احساسات مثبت و تفکر روبه جلو شما در زندگی باشد. به بیان معبرین غربی، رودخانه در خواب نشانگر احساسات سرکوب شده است. به بیان معبرین غربی تعبیرخواب شنا کردن در استخر به منزله تمام شدن کارهایی است که شروع کردهاید و هرگز به نتیجه نرسیدهاند. شما از تایید و مواجهه با احساساتتان خودداری میکنید چونکه ممکن است خیلی دردناک یا خیلی تازه باشد.

گاهی اوقات این رویا ممکن است نشاندهندهی نگرانی در مورد آینده باشد. اگر در خواب ببینید که رو به عقب شنا میکنید، چنین خوابی ممکن است برخی از توهمات شما را نشان دهد. اگر در خواب ببینید که بدون لباس شنا میکنید، چنین خوابی ممکن است اعتماد به نفس بالای شما را نشان دهد. چندین جشنواره مهم در طول سال توسط مسلمانان پاکستان جشن گرفته می شود که وابسته به تقویم اسلامی است. آب به عنوان يکي از منابع حياتي و ارزشمند پاسخگو به اين نياز افغانستان ميباشد، زيرا در اين کشور منابع غني آب شيرين قابل دسترسي بوده و همين منابع آب شيرين افغانستان داراي ارزش و اهميت فوق العاده میباشد زيرا آب در عصر حاضر هم از نگاه اقتصادي نهايت مهم بوده و هم از لحاظ سياسي و استراتيژيک بينهايت ارزشمند شمرده ميشود.

کنار مهندس سیدهاشم فاطمی، مدیر منابع آب شهرستانهای فارسان و کوهرنگ مینشینم و از او میخواهم به سرشاخههای کارون و زاینده رود سر بزنیم و در راه، روستاها و عشایر را ببینیم و به تونلها و سدهای انحرافی سرک بکشیم، طوری که نقشه بزرگی از منابع آبی انزلی غرب در ذهنم شکل بگیرد. برخی مقام های محلی در افغانستان و رسانه های این کشور مدعی هستند که مرزبانان جمهوری اسلامی ایران تعدادی از مسافرانی را که به صورت قاچاقی قصد ورود به ایران داشته اند را وادار کرده اند که به رودخانه هریرود بپرند و برگردند!

البته آب های زیرزمینی که در لایه های داخلی زمین موجود هستند، لازمه دسترسی به آن ها مسائلی همچون اکتشاف، حفر چاه، کانال کشی، و به کار بردن دستگاه های پمپ آب، ایجاد تاسیسات و لوله کشی را در پی دارد. بر اساس معاهده هیرمند، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند ۸۲۰ میلیون مترمکعب در سال و در حدود ۲۶ مترمکعب در ثانیه است که البته در ماهها و فصلهای مختلف، متفاوت است. نتایج نشان داد که در ایستگاه های 2، 3 و 5 که در پایین دست مزارع پرورش ماهی و کارخانه چوب و کاغذ قرار دارند و پساب مزارع وارد رودخانه میشود کیفیت آب تغییر یافته و تنوع و درصد فراوانی خانوادههای حساس به آلودگی کاهش و گروههای مقاوم افزایش یافتهاست.

با توجه به این مطالعات و بازدیدهای دقیق و مکرر از نقاط آسیب پذیر و فرسایش یافته رودخانه، مشخص گردید عواملی مانند، وضعیت سازندهای بستر و دیواره های عمودی رودخانه، انجام عملیات زراعی در تراس های کناری رودخانه توسط کشاورزان، برداشت غیراصولی از شن و ماسه بستر و کناره های رودخانه و تخریب جنگلها و مراتع در قسمتهای بالا دست حوزه آبخیز بر روی فرسایش کناری رودخانه تاثیر بیشتری داشته اند که با توجه به این عوامل، گزینه های زیر جهت کنترل فرسایش کناری ارائه گردید: ۱- جلوگیری از برداشت مصالح شن و ماسه در کناره ها ی حساس به فرسایش ( سازند های حساس به فرسایش کناری) ۲- جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع در حوزه آبخیز بشار و کنترل رواناب در سر شاخه ها از طریق عملیات بیولوژیکی و آبخیز داری۳- استفاده از عملیات مکانیکی در کناره ای حساس و آسیب دیده رودخانه با ارتفاع زیاد و دیواره عمودی( مانند قسمتهایF،‭D ‬و‭C ‬از بخش ۶ نقشه حساسیت به فرسایش کناری رودخانه بشار ) و استفاده از گونه های سریع الرشد بید و صنوبر در کناره های شیب دار رود خانه ( بخشهای ،۵ ،۷ ،۹ ،‮‭۱۴‬ ،‮‭۱۹‬ ،‮‭۳۰ ۲۷‬ و‮‭۳۲‬ ازنقشه حساسیت به فرسایش کناری رودخانه بشار).

دیدگاهتان را بنویسید