شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری

تو تا زندهاى نسبت به چیزى که اهلى کردهاى مسئولى. ارزش گل تو به قدرِ عمرى است که به پاش صرف کردهاى. شهریار کوچولو براى آن که یادش بماند تکرار کرد: -به قدر عمرى است که به پاش صرف کردهام. بسیاری از ناظران انتظار داشتند که مولکول های آلی را بتوانند در بازمانده های شهاب سنگ ها بیایند. این باعث می شود شما به چیزهای بزرگ فکر کنید آب و هوای دوستانهدر گذشته ، اگر دما و چسبندگی دیده می شد ، و رودخانه ها در امتداد سطح مریخ جریان می یافتند. دانشمندان معتقدند که این طوفان ها هر تابستان در نیم کره ی شمالی زحل به وقوع می پیوندد.

از این روست که مکان او گسترش می یابد و به اندازة جهان آفرینش می شود. از نظر او این جزئیات مهم نیست. اما او به تنهایى از همهى شما سر است چون فقط اوست که آبش دادهام، چون فقط اوست که زیر حبابش گذاشتهام، چون فقط اوست که با تجیر برایش حفاظ درست کردهام، چون فقط اوست که حشراتش را کشتهام (جز دو سهتایى که مىبایست شبپره بشوند)، چون فقط اوست که پاى گِلِهگزارىها یا خودنمایىها و حتا گاهى پاى بُغ کردن و هیچى نگفتنهاش نشستهام، چون او گلِ من است.

سوزنبان گفت: مسافرها را به دستههاى هزارتایى تقسیم مىکنم و قطارهایى را که مىبَرَدشان گاهى به سمت راست مىفرستم گاهى به سمت چپ. غیرمعمول بودن آنها این است که فوبوس به تدریج چرخش خود را کند می کند و به سیاره نزدیک می شود ، در حالی که برعکس ، دیموس دور می شود. در اینجا روی زمین ، سیلیس در کوارتز و شن و ماسه یافت می شود. زمین تنها سیارهی شناخته شدهای است که زندگی در آن وجود دارد (البته باید بین شکل هوشمند و غیر هوشمند حیات تمیز قائل شد).

جهان اسرارآمیز ، ملقب به سیاره نهم ، حدود 10 برابر بزرگتر از زمین است ، تصور می شود که گازی است و شبیه اورانوس یا نپتون است. فرضیه پیشنهادی اخیر در سپتامبر ۲۰۱۹ در سرور پیش چاپ آرکایو نشان میدهد که سیاره نهم ممکن است به هیچ وجه سیاره نباشد. هنگامی که اجسام غول پیکر اورانوس و نپتون به ترتیب در سال ۱۷۸۱ و ۱۸۴۶ کشف شدند ، خویشاوندی آشکار آنها با سایر سیارات شناخته شده ابهام کمی در مورد اضافه شدن آنها به صفوف سیاره ای ایجاد کرد.

موضوع آب و هوا و سلامت به روش های مختلف هواشناسی حیاتی و آب و هواشناسی زیستی مورد استفاده قرار گرفته است. زمین جای زیبایی برای زندگی و تفحص است و این کره ی خاکی ویژگی های حمایت از زندگی زیادی دارد و به طور مداوم در حال تغییر است.دانشمندان و زمین شناسان زیادی زمین و سایر سیارات را کاوش و بررسی کرده اند ؛ در این بخش از سرگرمی نمناک لیستی از حقایق جالب در مورد زمین جمع آوری کرده ایم، که به شما کمک می کنند در مورد سیاره ی مادریتان بیشتر بدانید اجازه دهید شروع کنیم !

برای این کار آنها به دانستن سن سنگهای موجود در سطح مریخ، که در دوره های مختلف تشکیل شده اند، نیاز دارند. براى من که نان بخور نیستم گندم چیز بىفایدهاى است. روباه گفت: چرا، واسه خاطرِ رنگ گندم. تو واسه من میان همهى عالم موجود یگانهاى مىشوى من واسه تو. اولش یک خرده دورتر از من مىگیرى این جورى میان علفها مىنشینى. دیگری خانم یلدا کمالی 33 ساله، بازیگر معروف سینما و تلویزیون می باشد و نفر آخر غلام سربندی، 50 ساله ساحب یک گاوداری بزرگ می باشد.

در این هنگام که طولانی ترین روزدر این نیمکره است و به آن انقلاب تابستانی می گویند، فصل تابستان آغاز می شود.در همین زمان، نیمکرهٔ جنوبی فصل زمستان آغاز شده است. بعد گفت: برو یک بار دیگر گلها را ببین تا بفهمى که گلِ خودت تو عالم تک است. این سیاره هر 88 روز یک بار به دور خورشید میچرخد و با سرعت نزدیک به 47 کیلومتر (29 مایل) در ثانیه در فضا و سریعتر از هر سیاره دیگری حرکت میکند. شهریار کوچولو بار دیگر به تماشاى گلها رفت و به آنها گفت: -شما سرِ سوزنى به گل من نمىمانید و هنوز هیچى نیستید.

شهریار کوچولو گفت: آخر اشکت دارد سرازیر مىشود! اگر مثلا سر ساعت چهار بعد از ظهر بیایى من از ساعت سه تو دلم قند آب مىشود و هر چه ساعت جلوتر برود بیشتر احساس شادى و خوشبختى مىکنم. این آدمهاش که یک ذره قوهى تخیل ندارند و هر چه را بشنوند عینا تکرار مىکنند… نمىدانى چه قدر دلم گرفته… ساعت چهار که شد دلم بنا مىکند شور زدن و نگران شدن. تصور کنید که پزشک باشید یا اینکه بخواهید گیک بودن یا اهل اندیشه بودن خودن را بنمایانید و از این ظروف استفاده برای پذیرایی استفاده کنید!

ضیافت بزرگ تمجید و بزرگداشت صلیب و گردن زدن سنت جان ِ تعمید دهنده، به طور اخص، روزهای موکدی برای روزهداری هستند، اما اگر به شنبه یا یکشنبه بیفتند، قوانین روزهداری تخفیف مییابند. روباه گفت: همین طور است. جبه مریخ نیز احتمالا شبیه به ترکیب های جبه زمین است. با اینکه این سیاره یک غول گازی نیست، اما دارای یک جو ضخیم و پر فشار است که احتمالا یک هسته بزرگ و سنگی را احاطه کرده است و به دلیل فشار خردکننده آن، انسانها قادر به قدم زدن بر روی سطح این سیاره نخواهند بود.

روباه گفت: انسانها این حقیقت را فراموش کردهاند اما تو نباید فراموشش کنى. انسانها دیگر براى سر در آوردن از چیزها وقت ندارند. حالا اگر شکارچىها وقت و بى وقت مىرقصیدند همهى روزها شبیه هم مىشد و منِ بیچاره دیگر فرصت و فراغتى نداشتم. اما اگر تو منو اهلى کنى انگار که زندگیم را چراغان کرده باشى. من مرغها را شکار مىکنم آدمها مرا. برگشتنا با هم وداع مىکنیم و من به عنوان هدیه رازى را بهات مىگویم.

دیدگاهتان را بنویسید