جنگ – ویکیگفتاورد

15- ايجاد تفرقه و تضاد: ازجمله اموري كه در فرآيند جنگ نرم مورد توجه واقع مي شود، تضعيف از طريق تزريق تفرقه در جامعه هواداران و حاميان حريف است. منظور از انديشه و تعقّل تنها تدبير و مديريت جنگ نيست، بلكه آن عقلانيت بشردوستانه است كه خشونت را با ظريفترين و عاطفىترين مسائل انسان دوستانه همراه و همسو مىگرداند و به خشونت جهت انسانى مىدهد. طبق اين آيه شريفه، ما مسلمانان نه تنها حق جنگيدن با كشورها و دولتهايى كه با ما نمى جنگند را نداريم، بلكه مى توانيم با آنها روابط دوستانه داشته باشيم. حقوق بشر دوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بينالملل و مورد تأكيد اديان آسمانى، بخصوص دين اسلام است.

شريعت اسلام در بردارنده عالىترين قوانينى است كه انسانها مىتوانند در پناه آن سعادتمندانه زندگى كنند. برخى از تعاليم گسترده اسلام در مورد اشخاص و افرادى است كه در جنگ و نبرد شركت نكردهاند و يا در حال حاضر درگير نيستند. اين دستور صريح اسلام است، البته افراط و تفريطهاى مسلمانان را كه گاه در برخى جنگها گزارش شده است نبايد به حساب اسلام گذاشت. به عنوان مثال بر اساس هدف، جنگ به جنگهاى عادلانه و غیرعادلانه؛(3) بر مبناى مقیاسهاى جغرافیایى، به جنگهاى محلّى، منطقهاى، فرامنطقهاى و جهانى (عمومى)؛ با توجه به انضباط و تاکتیک، به جنگهاى منظم (کلاسیک) و نامنظم (چریکى)؛ بر اساس سطح جغرافیایى، به جنگهاى دریایى، هوایى و زمینى؛ بر اساس قلمرو، به جنگهاى داخلى و خارجى تقسیم مىشوند.(4) همچنین جنگها بر مبناى نوع ابزار، به جنگهاى هستهاى و غیر هستهاى قابل تقسیم است.

اصولاً ديدگاه اسلام، كاهش آثار شوم جنگها و برداشتن گام مؤثر در حذف جنگ است. فیلم سینمایی «حرامزادههای لعنتی» به کارگردانی کوئنتین تارانتینو یک کمدی سیاه جنایی است که در چند فصل روایت میشود. دستیابی به توانمندی های جنگ سایبریک , به حمله کننده، قدرت تخریب جبران ناپذیری حتی بدون شلیک یک گلوله می دهد . اما به نظر می رسد که هر دو رهبر وضعیت را اشتباه ارزیابی کرده اند و این امر چشم انداز یک فاجعه جهانی را افزایش می دهد – مگر اینکه از قدرت کنار گذاشته شوند.

اين مصونيت و حمايت شامل اموال و ساير حقوق سياسى و مدنى نيز مىگردد، مگر آنكه در پوشش مصونيت و حمايت دولت اسلامى از امكانات و اموال خود به نفع دشمن استفاده نمايند.11 بنابراين، هرگاه شرايط ذمه توسط اتباع دشمن در دارالاسلام رعايت نشود از مصونيت و حمايت دولت اسلامى برخوردار نخواهند بود. لكن رزمنده دشمن تنها در مورد كسانى صدق نمىكند كه سلاح به دست و جزئى از ارتش منظم دشمن مىباشند، بلكه شامل كليه كسانى مىشود كه به نحوى در پيشبرد جنگ به نفع دشمن مؤثر باشند، هرچند كه سلاح در دست نداشته باشند.

20- مغالطه: مغالطه شامل گزينش و استفاده از اظهارات درست يا نادرست، مشروح يا مغشوش و منطقي يا غيرمنطقي است، به اين منظور كه بهترين يا بدترين مورد ممكن را براي يك فكر، برنامه ، شخص يا محصول ارائه داد. همچنین باید توجه داشت که بنابر تعالیم سون تزو، سرلشکری پیروز نبرد خواهد بود، که پیش از شروع جنگ، محاسبات بسیاری انجام میدهد، و سرلشکری بازنده است، که قبل از شروع جنگ، محاسبات کمی انجام میدهد. انس جهانی در هفته پیش افزایشی ۲۴ دلاری را تجربه کرد. تجربه نيم قرن سازمان ملل متحد ثابت كرد كه تأمين صلح و تنظيم عادلانه روابط بينالمللى و نيز تأمين اصول حقوق بشردوستانه، بدون استمداد از دين، بخصوص دين اسلام ممكن نيست.

اصول و تعاليم دين اسلام كه پيروان خويش را بدان فرا مىخواند، و اينكه نقض آن را مستوجب كيفر دنيوى و اخروى مىداند، بهترين مؤيد اين مسئله است. حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بينالملل و مورد تأكيد اديان آسمانى بخصوص دين اسلام است. اصول حقوق بينالملل و ديدگاه اسلام در اينباره يكسان است، با اين تفاوت كه از ديدگاه اسلام، اين عده از مصونيت بيشترى بهرهمند مىباشند. تأمين صلح و همزيستى مسالمتآميز و بهرهمندى از اصول حقوق بشردوستانه بينالمللى، بدون استمداد از دين اسلام ممكن نيست.

از دیگر آماری که جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش به آنها اشاره کرد مربوط به تجهیزات و امکانات نظامی ایران بود: در آغاز جنگ ایران ۱۷۴۰ تانک داشت، در حالی که عراق از ۲۷۰۰ تانک برخوردار بود. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در خلیج فارس حضور پیدا کرده و در دفاع از کویت به عراق حمله کردند. یک بار یادم هست گیشا را بمباران کردند. صدام با چنین تلقی و برداشتی گفته بود ظرف ۴۸ ساعت خوزستان و ظرف یک هفته تهران را میگیرد.

علاوه بر آن سرتیپ بختیاری «بر اساس آمارهای دقیق تهیه شده توسط بنیاد شهید کشور» گفته بود استان اصفهان با ۲۲۶۲۶ نفر رتبه اول را در زمینه تقدیم شهید دارد که با توجه به جمعیت آن زمان استان از هر ۱۴۶ نفر اصفهانی یک نفر در جنگ شهید شدهاند. جنگ نرم استفاده مي شود تا پيام بر اساس اهداف تعيين شده شكل گرفته و بتواند تصوير مورد انتظار را در ذهن مخاطب ايجاد كند. کرملین همچنین از ایالات متحده به دلیل سخنان اخیر جو بایدن که پوتین را «جنایتکار جنگی» خوانده بود، بشدت انتقاد کرد.

كه عموماً از طريق اينترنت و تلفن همراه ، پخش مي شود به ترور شخصيت برخي افراد سياسي و فرهنگي موجه و معتبر در نزد مردم مي پردازند. به عبارت ديگر، براى افراد غير نظامى، خواهان امنيت و سلامتى كامل شده است. غرب در تلاش است به هر شکلی که شده است سلطه خود را از طریق اقدامات و سیاستهای غیرمسئولانهای که بانکهای آمریکا و کشورهای غربی انجام میدهند، حفظ کنند. روسیه از طریق خط لوله نورد استریم روزانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی را به اروپا منتقل میکند.

ولى كليه كسانى كه از اعمال خصمانه جنگى خوددارى مىكنند، به لحاظ اينكه در جنگ شركت ندارند غير رزمنده محسوب شده و حقوق آنان محترم شمرده مىشود. برخى از فقيهان شيعه در مورد جواز كشتن زنان در جنگ حتى در صورتى كه در جبهه شركت كرده و رزمندگان خود را يارى بدهند و عليه مسلمانان وارد عمليات شوند ترديد كرده و بسيارى به صراحت آن را رد كردهاند. بدينترتيب، در قانون داخلى يك كشور تعريف موسّعى از رزمنده به عمل مىآيد كه مىتواند در صورتى كه اقدامات مسلحانه رزمندگان جنبه دفاع مشروط نداشته باشد مستندى براى دشمن در زمينه كيفيت و ميزان رعايت حقوق غيررزمنده مؤثر باشد.

1. در هنگام جنگ بايد ميان رزمندگان و غيرنظاميان تفاوت قايل شد. 18- توسل به ترس و ايجاد رعب: در اين تاكتيك از حربه تهديد و ايجاد رعب و وحشت ميان نيروهاي دشمن، به منظور تضعيف روحيه و سست كردن اراده آنها استفاده مي شود. در جنگ نرم از سلاحهای تبلیغاتی، اعتقادی استفاده میشود؛ به تعبیر دیگر جنگ نرم استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن است، به منظور تاثیر گذاری بر عقاید، فرهنگ، سیاست، احساسات، تمایلات، رفتار و مختصات فکری دشمن با توسل به شیوههایی که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی میشود است. من متعجب شدم که به نظر می رسد، شی به پوتین کارت سفید برای حمله و جنگ علیه اوکراین داده است.

روز پنجشنبه فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بحث دربارۀ اوکراین شدند. جنگ نرم مسئله ی نوینی نبوده و از سبقه ی تاریخی برخوردار می باشد، بدان صورت که در ابتدا چهره ی ساده ای داشته یعنی به صورت شایعه پراکنی،دروغ و اهانت بوده اما با گذشت زمان و تحولات و پیچیدگی های روز افزون اجتماعی، این رویکرد نیز پیشرفت نموده و از پیچیدگی، ظرافت و تاثیر گذاری بیشتری برخوردار گشته است. همچنين نمايندگان و پيامآوران و پيكها هرچند از اتباع كشور درگير در جنگ هستند داراى مصونيت مىباشند و در نهايت، اسلام درباره «حقوق اسيران» توصيههاى مبتنى بر رحمت و محبت و ايثار نموده است.

در متون اسلامى به مصونيت افراد غيرنظامى تصريح شده است. با کمکهای مالی و تسلیحاتی کشور متبوع وزیر خارجه پادشاهی عربستان به تروریستهای 72 ملت در سوریه ویرانیهای انبوهی در سوریه به جای مانده است که کارشناسان سازمان ملل خسارتهای ویرانیهای زیرساختی را در این پروسه قریب به “600 میلیارد دلار” برآورد میکند. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سخنانی مدعی شد تحریمهای اقتصادی علیه روسیه سبب بسته شدن بورس در این کشور شده، روبل (واحد پول روسیه) سقوط کرده و مسکو در حال نزدیک شدن به مرحله عدم توانایی پرداخت بدهی خود است.

دیدگاهتان را بنویسید