جاذبهها و تفریحات بابلسر با عکس و آدرس – رهی نو

وی گفت: بعد از ظهر امروز پنج شنبه ۱۳ شهریور تا فردا، رگبار شدید باران و رعدبرق گاهی توام با تندباد لحظهای با احتمال تگرگ در شمال شرق آذربایجان شرقی و بخشهای شمالی و مرکزی اردبیل پیشبینی میشود و اثر آن بالا آمدن آب رودخانه ها، جاری شدن روان آب در مسیلها و آبگرفتگی و برخورد صاعقه است که توصیه میشود خودداری از اتراق، تردد و چرای دام در بستر و حاشیه مسیلها و رودخانهها، اجتناب از صعود به ارتفاعات، بازگشایی آبروها و تعویق برداشت محصولات کشاورزی به بعد از بارندگی، در دستور کار باشد.

ببر بیان (لباس جنگی رستم) به رنگ قهوهای، نماد پایداری (ر.ک؛ لوشر، 1388: 95) و پیروز شدن رستم بر اولاد است. و در طول این مسیر جاده چیزی که زیبایی بیشتری دارد و جلب توجه میکند وجود شکل خاص کوههاست ودرهها می باشد و همچنین این مسیر دارای چشم اندازهای بسیار زیبایی است و درهی دوچناران یکی از مهمترین و معروفتترین آنها می باشد. این رود از آبادیهای چنگیز خونی، جلوه خوار، کنگه لیوه، رینه و معاف محله عبور میکند. یکی از زیباترین و در عین حال مهمترین جاذبهها و مکان دیدنی کَن سولَقان رودخانه آن می باشد که به طول سی و سه کیلومتر از ارتفاعات بلند توچال سرچشمه میگیرد و با جوش و خروش فراوان از آبادیها و روستاهای قسمت پایین دست عبور میکند.

در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ عدهای از کشاورزان شرق استان اصفهان به انتقال آب این رود به سایر استانهای شرقی ایران اعتراض کردند.زاینده رود ۱۱۸اُمین اثر طبیعی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت. تلاش برای انتقال این آب به زمان های بسیار دور برمیگردد. تلاش ما در این مقاله این بود که تعریفی کلی از فاضلاب، انواع فاضلاب شهری و مراحل تصفیه آن به شما ارائه دهیم. در پاییندست رودخانه، این رودخانه قبل از عبور از وسط دره مشهور و بدنام پونگو د مینیوک (Pongo de Mainique) که به نام رودخانه اوروبا شناخته میشود، زمانی که وارد جنگل شد از رودخانه بزرگ آمازون تغذیه میکند.

رودخانه ای کاربرد فراوان دارد که هم عمق داشته باشد،هم پهنا و هم طویل باشد.به این ترتیب ماهی های زیادی در ان رودخانه یافت خواهند شد در نتیجه قایق های زیادی از آن نواحی عبور خواهند کرد و به نحوی زندگی و اقتصاد مردمان آن منطقه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و پر رونق خواهد شد. بنابراین با عبور کردن از بلوار واقع در کوهسار تهران جادهای به طول بیست وپنج کیلومتر شروع میشود و در آغازاز سولَقان میگذرد و در آخر به بالاترین نقطه امام زاده داوود ختم میشود.

سیردَریا (رود یخشاارته به معنی مروارید اصل/ Jaxartus) یا سیحون یا گلزریون، بعد از آمودریا، دومین رود پرآب در آسیای میانه است که به دریاچه خوارزم (آرال) میریزد. است) پرآبترین رود آسیای میانه است که رود دوم سیر دریا است. رود آمو دریا به کدام دریاچه میریزد را از سایت پست روزانه دریافت کنید. اما جیحون نام دیگری بود که اهالی آنجا بدان رود داده بودند و شبیه «جیحون» (Gihon) بود که در «کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان» (کتاب مقدس) از آن به عنوان یکی از رودهای بهشت عدن نام برده شدهاست. نهر. ورز. سرچشمهٔ این رود بلورکوه است به مشرق بدخشان، و در سابق این رود به خزرها میریخته و مغولان گاهِ جنگ (هنگام نبرد) با خوارزمشاه مجرای آن بگردانیدند به دریاچه آرال.

در هنگام قیام گاندی علیه استعمار انگلیس، پاکستان به رهبری محمدعلی جناح (از یاران گاندی) پیش از استقلال هند، استقلال خود را بازیافت. زاینده رود که با نام زنده رود هم شناخته می شود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوههای زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود ۲۰۰ کیلومتر پیش میرود و در نهایت به مانداب گاوخونی میریزد.برآورد میشود جریان آب این رودخانه در مطلوب ترین شرایط ۱٬۲ کیلومتر مکعب در سال یا ۳۸ مترمکعب در ثانیه است.زاینده رود در حال حاضر برای آبیاری زمینهای کشاورزی استان اصفهان استفاده میشود.

عملیات حفر تونل سوم نیز در حال احداث میباشد که با مخالفت های محلی بعد از ٢٠ سال تاکنون افتتاح نگردیده است. همچنین آن که دو آمل، یکی در مازندران و دیگری در گسترهٔ آمودریا، جای داشته که به مهاجرت قبیلهای ایرانی بنام آماردی یا مردی بازمیگردد و برای تمیز از آمل طبرستان آن را آمل زم و آمل شط و آمل مفازه نیز خوانند؛ و این شهر را قوم تاتار ویران کردند. این جنگ به ۴۵۰۰ سال قبل بازمیگردد. نخستین بررسیها برای انتقال آب رودخانه بیرگان به حوضه زاینده رود به سال های پس از جنگ دوم جهانی بازمیگردد در نتیجه این بررسیها طراحی و اجرای بند انحرافی و تونل اول کوهرنگ به وسیله مهندسان مشاور الکساندر گیپ واگذار گردید و در مهر ماه ۱۳۲۷ کار احداث تونل کوهرنگ آغاز شد و در مهرماه ۱۳۳۲ به بهرهبرداری رسید این سیستم شامل بند و یک تونل ۲۹۰۰ متری بطور میانگین سالانه حدود ۲۵۵ میلیون متر مکعب آب را به حوضه زایندهرود منتقل میکند.

با توجه به اینکه این رود در پهنه وسیعی از شمال شرق کشورمان جاری است، نقطه مشخصی برای لوکیشن آن نباید استفاده نمود. قرار بود که با کندن مسیری در کوه کارکنان این کار انجام شود، ولی به خاطر تحولاتی این کار به سرانجام نرسید در زمان صفویان شاه عباس کبیر در سال ۹۸۷ هجری شمسی “میرجهانگیرخان آسترکی” فرزند تاجمیرخان آسترکی که فرمانروای بختیاری بود، مأمور الحاق آب کارون به زاینده رود نمود و در این خصوص گردنه کوهرنگ به چلگرد نیز شکافته شد و اکنون به نام کارکنان معروف است و پایههای سدی که بر رودخانه کوهرنگ احداث گردید نیز موجود است.

در اولین سفری که فائوست به جنگلهای آمازون داشت، با موجودی عظیمالجثه در رودخانه آمازون مواجه شده بود و آن موجود چیزی نبود جز یک آناکوندای غولپیکر. بررسی ها نشان میدهد که عدم تحقق حق آبه مصوب برای این منبع بزرگ آب سطحی از سوی شرکتهای آب منطقهای استانهای خراسان رضوی، شمالی و گلستان و برداشت بی رویه از آب این رودخانه برای مصارف کشاورزی نه تنها اندک امید برای احیاء را به یاس مبدل کرد که زیست آبزیان موجود در این منبع آب سطحی را در جلوی دیدگان مسوولان وقت در معرض خطرنابودی شدید قرار دارد. سفیر اسبق ایران در افغانستان گفت: در حال حاضر ۳ میلیون افغان مقیم و ساکن ایران هستند و میزان آبی که در سال مصرف میکنند بیش از حقابه ما از هیرمند است.

این حوضه نیز از جمله کم باران ترین و خشک ترین حوضه های ایران محسوب میشود و رودهای هیرمند و ماشکل مهمترین رودهای آن بشمار میآیند. بسیاری از طبیعتدوستان در درهها و تپههای حوالی دریاچه شهیون کمپ میکنند و عده زیادی هم به تفریحات آبی در دریاچه میپردازند. در سده (دهم هجری) ابوالغازی بهادُرخان، مورخ و خان خیوه، دریاچه خوارزم را «سیر تِنیزی» (دریای سرخرنگ) نامید. دو رود تاریخی این سرزمین هم رود وخش و رود یخشاارته بود که از سده ۱۶ به بعد به نامهای آمودریا و سیردریا جعل شد.

معماری بنای مطهر به سده اخیر بر می گردد و درقالب بنای قدیمی شهر تهران به چشم می خورد. یکی دیگر از روستاهای منطقه کن روستای وردیج می باشد که از بزرگترین روستای سمت شمال غربی تهران می باشد و دارای۱۸۵۰ متر ارتفاع از سطح دریا دارد و جزئی از منطقه بیست و دو تهران محسوب می شود. این رود در ۲۲۲۰ کیلومتر در غرب و شمال غربی سرچشمه دارد و پس از گذر از جنوب کشور کنونی قزاقستان به دریاچه خوارزم میرسد. تونل دوم نیز در همین منطقه بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال۱۳۸۳ افتتاح گردید. نیمی از تالابهای جهان نیز از بین رفتهاند.موضوع دیگر اینکه، کشاورزی بیشتر از هر بخش دیگری، آب مصرف میکند که مقادیر بالایی از این آب، بهدلیل زیرساختهای فرسوده و ناکارآمد به هدر میرود.

شناخت این مضمون محوری بستگی به چند عامل دارد؛ نخست اشاراتی که در مواردی خود مولانا به مضمون قصه دارد، دیگر ارتباط مضمونی آن قصه با مطالب قبل و بعد و نیز طرح همان مضمون در مواضع دیگری از کتاب. با اتمام تونل سوم و انتقال آب در طرح بهشت آباد پیش بینی میشود استان کرمان هم از استفاده کنندگان آب رودخانه زاینده رود خواهد بود. این تونل جهت انتقال آب چشمه کوهرنگ و دیگر چشمه های اطراف به زاینده رود در سال ۱۳۳۲ در منطقه کوهرنگ، جایی که اکنون شهر توریستی چلگرد ـ مرکز شهرستان کوهرنگ قرار دارد، ایجاد شد.

زاینده رود به معنی رود زندگی بخش است. سرچشمه زاینده رود کجاست؟ زاینده رود چندین سرچشمه مختلف دارد، قسمت اصلی سرچشمه زاینده رود کوهرنگ در چهار محال و بختیاری است، در ادامه رودخانه های پلاسجان و چندین رودخانه فصلی در فریدون شهر و … رود زهره از کهگیلویه در شمال استان خوزستان جریان پیدا میکند. دریاچه خوارزم از سال ۱۹۶۰ به بعد رو به خشکی رفت و نود درصد آن خشک شده است.

پس از آن تیگران میخواست صلحی با رومیها منعقد دارد، ولی مهرداد مانع شد و فرماندهی لشکر ارمنی را بزور بدست گرفت. سیردریا از کنار شهرهای خجند و قیزیلاوردا و خوقند میگذرد. چیزی که بیشتر جذاب است و خود نمایی میکند سنگهایی می باشد که شبیه به صورتکهای تراشیده شده در ارتفاعات بلند کنار جاده قابل دیدن می باشد. از خرس، گرگ، شتر، میمون گرفته تا انواع پرندگانی که با دیدن آنها قطعا شگفت زده خواهید شد. با تشکر از اینکه تا انتهای این مقاله همراه ما بودید. در حد فاصل نازل ها و بستر رزین یک لایه شن سیلیسی متبلور با درجه خلوص ۰٫۹۸ درصد با دانه بندی مناسب به ضخامت ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر قرار دارد.

در این جاده کوهستانی زیبا و پرپیچ و خم مناظر زیبایی را خواهید دید و دراین مسیراز آبادیی ها و روستاهای خوش آب و هوایی مانند وردیج ،سنگان، رندان، طالون، کشار، واریش، علیا گذرمیکند که هر کدام داری دیدنیهای خاص خود هستند. همچنین منطقه سنگان، دارای یک آبشار بلند و بسیار زیباست که برای دسترسی به آن نیاز می باشد که دو الی سه ساعت کوهپیمایی انجام شود.البته این روستای زیبا و خوش آب وهوا مخصوصا در فصول بهار و تابستان جایگاه بسیاری از مردم و گردشگران است.

دیدگاهتان را بنویسید