ترکمن اوغلی TURKMEN OGLY

قائلين به اين قول به چنين رواياتي هم استناد ميكنند و ميگويند در هم فرو رفتن استخوانهاى دنده(در اثر فشار قبر) و نيش زدن گوشت(كه به عنوان عذاب قبر ياد شده) كه در بعضي روايات است تنها با بدن عنصرى سازگارى دارد. محمد تقي فلسفي در اين باره مي گويد: «مقصود از فشار قبر اين نيست كه ديوارهاي قبري كه در گورستان حفر شده به هم نزديك مي شوند، و جسد ميت را در تنگنا قرار ميدهند، بلكه مقصود فشار نامرئي و نامحسوسي است كه، بر روح و جسد برزخي متوفي، وارد ميآيد و او را به شدت ناراحت ميكند.

در هر حال روح با تعلق شديدي كه به جسد دارد، همواره در كنار جسد ميماند و از وضعيت خوب يا بد جسد متاثر ميشود چه داخل در جسد و حساس به احساسات آن باشد چه نباشد. نیز فرمود: بواسطة نمازی که برای میت خوانده می شود تنگی قبر او به فراخی تبدیل می شود. مشهور دانشمندان و علماءِ اصلِ بهره مند شدن اموات؛ از فواید اعمال صالحه و خیراتی که بازماندگان برای آن ها می فرستد را تایید و پذیرفته اند هم چنین رهایی و یا تخفیف عذاب قبر بواسطة کارهای نیک بازماندگان. آنچه به درجة اول مایة نجات و رهایی از عذاب قبر می شود، کارهای نیک و گفتار پسندیده ای است که انسان در طول حیات خود انجام داده است، اما پاسخ پرسش نخست این است که در مواردی شرع مقدس سرنوشت اموات را بوسیله ی کارهای نیک یابد دیگران قابل تغییر معرفی کرده است.

نام یکی از بخشهای گرگان و بجای بش بوسقه برگزیده شده است. در برخی نقاط شهرهای اهواز و کارون پساب و فاضلاب بیمارستانی از جمله بیمارستانهای سینا، گلستان و امام خمینی به رودخانه کارون تخلیه میشود. پس از تماشای این جاذبهها، اگر قصد خرید سوغات از این دیار را دارید، راهی بازار امام رضا شوید و از صنایع دستی آن که ساخته هنر دست مردمان شهر مشهد است، خریداری نمایید. از امام صادق منقول است: که بسا باشد که میّت در تنگی و شدّتی بوده باشد و حق تعالی به او وسعت دهد و تنگی را از او بردارد پس به او گویند که این فرح که تو را روی داد به سبب نمازی است که فلان برادر مؤمن برای تو کرد.

نماز و روزة و حجّ و تصدّق و سایر اعمال خیر و دعا و ثواب آن اعمال برای کسی که آن اعمال را انجام داده و برای مرده هر دو نوشته می شود و وارد قبر او میشود. در یک قانون کلی حدیث می فرماید: هر کسی سنت و روش نیکی بنیاد گذارد برای او ثواب هر کسی که به آن عمل کند می رسد و هر کسی سنت و روش بدی بنیاد نهد برای او گناه و عقابی هر کسی که به آن عمل کند می رسد. در روایتی صحیحة سعد از پیامبرـ صلّی الله علیه و آله ـ می پرسد، آیا صدقه دادنِ من برای روح مادرم سودی دارد؟

عدهاي ديگر از دانشمندان ديني هم معتقد به عذاب و پاداش روحاند و يا معتقد به عذاب و پاداش روح در جسم برزخي اش هستند. تبیان: از هولناكترين عذابهاي قبر كه ميت در شب اول قبر به آن مبتلا مي شود، فشار قبر است كه مومن و كافر، كوچك و بزرگ، بايد حد طبيعي و ناگزير آن را تحمل كنند اما اين فشار تحت اعمال انسان و پرونده اي كه با اوست بسيار متغير است.

و اين است معنى حديث: كه قبر باغى از باغ هاى بهشت يا حفرهاى از حفرههاى جهنم است. و اصولاً چه چیزهای موجب افزایش یا کاهش عذاب قبر می شود؟ بررسی تغییر حجم آب آبخوانهای کشور از سال 1343 تا 1389 نشان میدهد که هر سال حدود 2065 میلیون متر مکعب کاهش حجم وجود داشته و هر سال حدود 40 سانتیمتر افت سطح آب اتفاق افتاده است. تنگى قبر و فشار آن به مؤمن براى آن است كه او نعمتها را ضايع مىنمود و اين تنگى و فشار قبر كفاره آن عمل محسوب مىگردد. پیامبرـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: روزی حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ از کنار قبری گذشت که صاحب آن در عذاب بود، سال بعد نیز گذر کرد ولی از عذاب صاحب قبر خبری نبود، سبب را از خداوند پرسید، وحی آمد که از این میّت فرزندی صالحی به بلوغ رسید و برای مردم راهی درست کرد و یتمی را پناه داد به برکت آن از پدر گذشتیم.

آبادی کرکبود مانند دیگر جاهای طالقان زیبا و دیدنی است، از زیبایی های روستای کرکبود میتوان به رودخانه جاری در کنار روستا اشاره کرد. به طور مستقیم و تقویت بازار صنایع دستی و تولیدات محلی و به طور کلی اشتغال کلیه کسانی که به شکلی از اشکال گردشگري منتهی می گردد، جملگی توان اشتغال زایی را نشان می دهد، ضمن آن که به موازات بهبود فضاي اشتغال و درآمد ، اثرات اجتماعی و روان شناختی مهمی را در منطقه ایجاد می کند.

در تمام طول مسیر تابلوهای راهنمایی وجود دارد که مسیر را به طور واضح به شما نشان خواهند داد. فرصتي كه خداوند به بشر براي زندگي روي زمين به او داده بسيار عزيز و مغتنم است. پس مراد از قبر در بعضی روایات این گودال خاکی که بدن میت در آن جا می گیرد، نیست بلکه باطن همین قبر مراد است که همان عالم برزخ است از آنجایی که قبر خاکی جایگاه و محل استقرار بدن جسمانی است و عالم برزخ نیز جایگاه استقرار روح انسان است به عالم برزخ عالم قبر نیز گفته می شود.

چنانچه به قائده عموميت فشار قبر توجه كنيم و به اجسادي كه جنازه آنها را مي سوزانند و خاكسترشان را به دريا مي سپارند، بايد به همين نظريه، يعني به فشار بر روح مجرد، يا فشار بر روح مجرد در جسم برزخي اعتقاد پيدا كنيم. مرحوم ملاصدرا و پيروان مكتب او با بهرهگيرى از حركت جوهريه و اثبات عوالم سهگانهى (طبيعت، عالم برزخ مثال، عالم مجردات) به تحليل و تبيين عذاب و سوال در قبر پرداخته ميگويند: آنچه بر اين جسد دنيوى پس از مرگ مي آيد از قبيل مقبور بودن و فشار و وحشت و هجوم حشرات بر روح مجرد وارد مىشود.

روح انسانى به كمك قوه ى خيال در دنياى مادى لذت ها و آلام را درك مى كند، و قوه ى خيال يك وجود مستقل است كه پس از مرگ نيازى به بدن مادى ندارد بلكه همراه روح است و روح به واسطه ى اين قوه، از صورتهاى ماديات لذت و يا زحمت مىبيند. و امّا پرسش نهایی که مربوط به تأثیر دعا و یا خیرات بر آن میت است باید در جواب بگوئیم آنچه که از روایات استفاده می شود این است که هر آنچه برای اموات صورت می پذیرد به گونه ای به آنها می رسد.

می بیند، همین طور است که انسان را در روز دفن می کنند و همان لحظه شب اول قبر او باشد در حقیقت میت در عالم قبر و برزخ شب برای او نمایان می شود در این روایت هم آمده به محض دفن کردن میت فرشتگان بازپرس به سراغ میت می آیند. تاثيراتي كه اعمال مثبت و منفي در طول حيات بر تك تك سلولهاي بدن ميگذارند مي تواند در كم و زياد شدن عذاب جسم تاثير بگذارد مثل اين كه فرض كنيم گناهان كبيره موجب ترشح موادي در سلولهاي بدن شوند كه اين مواد در عالم قبر تجزيه بدن را سختتر و مهلكتر كنند يا بالعكس ممكن است عبادت و اعمال صالح انسان و پرهيز از گناه، وقتي در درجات بالاي آن از سوي انساني رعايت شود، جسم را به طور طبيعي به مواد ايمني دهنده مجهز سازند.

اين عذاب اگرچه تا حدي طبيعي و در راستاي نظام خلقت است اما راههايي وجود دارد كه برطرف كردن آن را ممكن ساخته است. رودخانه ارس به صورت طبیعی محل زندگی و پرورش 10 گونه ماهی مختلف است که از میان آنها 6 گونه قابل صید هستند. لذا با استفاده از غشاهای نانویی می توان تا 99 درصد اینگونه مواد را به سهولت از آب جدا کرد. همچنین باید صنایع را ملزم کرد تا نسبت به احداث تصفیه خانه های خود اقدام کنند. اگر بخواهیم از دیدنی های آن بنویسیم می توانیم به ائل میدانی (شاه میدانی ) اشاره کنیم که در فصول بارانی سال دریاچه ای در میان خاک وکوه پدید می آید یا به سدی که در اطرافش باغ های سرسبزی وجود دارد ازاین منطقه رود خانه ای میگذرد که وقتی کوهها از برف هایشان خسته می شوند آنها را راهی این رود خانه میکنند واین رودخانه پر آب وخشمگین میشود ویکبار در سال 48 خشم خود را با سیلی که به طرف گوگان روانه کرد نشان داد که ویرانی های زیادی را به دنبال داشت ولی با همت مردم دوباره از اول وبهتر بازسازی شد .

لذا استراحت نيز بايد به اندازه اي باشد كه بدن نيروي كافي براي فعاليت مجدد را بدست آورد. بر اساس فاکتورهای اندازه گیری شده، شاخص NSFWQI برای ایستگاه های مطالعه شده محاسبه شد. حتي يك مثقال چربي اضافه كه بر بدن روييده باشد(كه به همان اندازه نشانه زياد استفاده كردن مواد غذايي است) هم، داخل در محدوده تباهي نعمتهاست. برنجستانک دریاچهای دارد که به خاطر سد زمزم ایجاد شده است. با وجود برخي روايات كه اصرار به همگاني بودن فشار قبر دارند، برخي روايات نيز به تفاوتهاي مومن و كافر اشاره كرده و از آسودگي مومن سخن ميگويند: «بنده مؤمن چون به خاك سپرده شود زمين به او گويد: آفرين، خوش آمدى، تو از جمله كسانى هستى كه دوست داشتم بر پشت من راه رود، حال كه تو را در بر گرفتم خواهى دانست كه چگونه با تو عمل مىكنم!

و كافر چون به خاك سپرده شود زمين به او گويد: تو را آفرين و خوشامد مباد، تو از دشمنترين كسانى هستى كه دوست نداشتم بر پشت من راه رود، حال كه تو را در بر گرفتم خواهى دانست كه چگونه با تو عمل مىكنم! ریشه نام این رودخانه مربوط به لغت لاتینی سكوانا است كه برخی اعتقاد دارند با نام گائلیكی مرتبط بوده و به اولین ساكنان سلتیكی این منطقه نسبت داده می شده است. ترس پاکستان شامل ذخیره آب در سدها، باز کردن سدها در فصل بارندگی، جاری شدن سیل در کشور و قطع آب در فصل خشک است.

مخالفان باور دارند که این طرح به نوعی هدر دادن منابع است، از نظر اجتماعی جمعکثیری از مردم را بیخانمان خواهد کرد، حجم و میزان قابلملاحظهای آب در این ضمن بواسطه تبخیر و آلودگی از دست خواهد رفت، هزینههای بالای ساخت این پروژه بدونتردید قیمت آب را در چین برای مصرفکنندگان بشدت بالا خواهد برد، فصول خشک میتوانند باعث شوند که رودخانه یانگتسه میزان قابل ملاحظهای از آب خود را از دست بدهد و این مساله بالطبع کل سیستم را با مشکل مواجه خواهد کرد، این پروژه میتواند زمینه را برای وقوع بلایای زیستمحیطی مهیا سازد. اِسوِنسون طراحی شده است و در سال ۱۹۹۱ برای استفاده عمومی مردم باز می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید