تالابهای هامون پوزک -هامون صابری- هامون هیرمند

روستاي گشنيزجان داراي سابقه ي زياد است،اين موضوع را اسناد و قراردادهاي بر جاي مانده ثابت مي كند.طبق آمار سال( 1383) 2665نفر بوده،كه داراي جمعيت جوان مي باشد.و از نظر زبان مردم گشنيزجان ترك زبان هستند. يكي ديگر از سرچشمههاي معروف زايندهرود، «چشمة ديمه» است كه از نظر شرب و املاح، داراي سالمترين و عاليترين نوع آب در جهان است. از سوی دیگر، با تکمیل و بهرهبرداری از سدکمال خان، دولت افغانستان اقدام به انحراف و تغییر مسیر طبیعی و قانونی رودخانه هیرمند به سمت بیابانهای گودزره کرده است که این اقدام، هم از نظر حقوقی و هم از نظر عرفی و بینالمللی نقض صریح اصول و قواعد عرفی بینالمللی است.

غذاهای محلی را هم در بازدید از روستا فراموش نکنید. این روستا با تپه های سرسبز احاطه شده است و از راوالپیندی و اسلام آباد هشتاد کیلومتر فاصله دارد. خشک شدن رودخانه زاینده رود در استان اصفهان و در داخل شهر اصفهان طی سال های اخیر رخ داده و ماه های زیادی از سال، طی چندین سال اخیر، حتی قطره ای آب هم در مسیرهای رودخانه و زیر پل های تاریخی اصفهان جریان نداشته است. در سال 1027 شاه عباس، محبعلي بيگ را جهت انجام اين كار به كوهرنگ فرستاد، اما او هم كاري از پيش نبرد. اما چشمة ديگر داراي آب شيرين است و با آن زراعت مينمايند.

مردم اصفهان و نقاط ديگر براي گردش و تفريح كنار آن ميروند. اين پل بين روستاي مديسه و نوگوران واقع شده، 98متر طول دارد كه قبلاً راه عبور اصفهان به شهركرد بوده است. با شروع آبگیری سد سلما که از دو سال پیش در حال انجام است، میزان آبی که از رودخانه هریرود به سمت ایران سرازیر شده، بسیار اندک است؛ زیرا هنوز مخزن سد سلما پر نشده است. از کل رسوب نهشته شده، نسبت بار کف به بار معلق تعیین شد. 12- پل راهآهن: از پلهاي نسبتاً جديد است كه به سال 1348 شمسي در مجاور كوه قلعهبزي ساخته شد.

در سناریوی A2 به دلیل تأکید بر رشد صنایع و توجه کمتر به محیط زیست افزایش بیشتری در گازهای گلخانهای نسبت به سناریوی B2 که توجه بیشتری به محیط زیست دارد، فرض شده است. جهت بررسی تأثیر این تغییرات بر جریان ورودی به سد چادگان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network, ANN) و با بررسی ورودیها و معماریهای مختلف، شبیهسازی بارش – رواناب در حوضه انجام شده که خروجیهای مدل، کاهش جریان تا 8/5 درصد و افزایش ضریب تغییرات جریان تا 3 برابر را برای دورههای آتی نشان میدهد. نتایج در مجموع نشان از کاهش بارندگی و افزایش درجه حرارت در هر دو دوره و به خصوص در دوره دوم را داشته، به طوریکه در طی این دورهها میزان کاهش بارندگی 10 و 16 درصد و افزایش درجه حرارت به میزان 6/4 و 2/3 درجه سانتیگراد بهترتیب در سناریوهای A2 وB2 پیشبینی میشود.

به هر حال رساله طریق قسمت آب از قاسم بن یوسف ابونصرهروی تالیف سده دهم هجری بهترین منبع موثق در حصه شیوه آبیاری و آب پخشی پیشین هرات است . او دین را آرام و راضی کردن نیروهای فوق بشری که کنترل کنندهی طبیعت و انسان انگاشته میشوند و از دو عنصر ایمان و عمل تشکیل میشود، میداند.(فریزر، 1385: 118) دین با این عقیده که روند طبیعت انعطافپذیر و متغیر است، با علم و جادو تضاد دارد- مانند روی آوردن به شعائر و مراسم دینی و طلب باران از خدایان- زیرا آنها روند طبیعت را تغییرناپذیرمیدانند.(lewis,1983:p.8) بنابراین در مرحله دین جادوگر به کشیش و کاهن تبدیل میشود.

خبرگزاری ایلنا: یاسر جبرئیلی (سرپرست هیأت باستانشناسی) با اشاره به بررسی باستانشناسی حوضه شرقی رودخانه زاینده رود، گفت: این بررسی به منظور تکمیل مطالعات قبلی صورتگرفته در حوضهشرقی رودخانه زایندهرود بهخصوص در ادامه مطالعات انجام گرفته از سوی گروه باستانشناسی دانشگاه هنر اصفهان و مشخص کردن وضعیت باستانشناختی این منطقه صورت گرفت. تقوی­مقدم، ابراهیم؛ محمدعلی زنگنه­اسدی، ابراهیم بهشتی؛ جاوید و نادیا بقائی نژاد، ۱۳۹۴، آشکارسازی تغییرات بستر رودخانه مند بوشهر با استفاده از تحلیل های آماری مورفومتری بستر و سنجش از دور، اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی. مثال تاريخي ديگر مربوط به رودخانه (( اسپرشيوس )) است كه اكنون بطور كامل در يونان قرار دارد .

1-پل دِه كرم سفلي: اين پل از پلهاي قديمي زايندهرود است كه در نزديكي سد كوهرنگ قرار دارد. در حقيقت سرچشمة اصلي زايندهرود، كوهرنگ است كه باعث ميشود در فصول مختلف رودخانه زايندهرود پر آب و با بركت باشد. 6- پل باغ بهادران: در شهر كوچك اما بسيار زيبا و حاصلخيز و پر بركت باغ بهادران قرار دارد و طول آن 60 متر ميباشد. خوشبختانه در دهة اخير به دنبال زيباسازي اصفهان و بنابر طرحهاي نوين شهرسازي، رودخانه لايروبي و سواحل آن مرمت شدهاند و با احداث فوارهها، ايستگاههاي قايقراني و خيابانكشيها و جدولبندي و پلههاي سنگي، پاركهاي ساحلي پر گل و چمن و زمينهاي بازي و ورزش براي كودكان و بزرگسالان، سواحل زايندهرود به زيباترين گردشگاههاي جهان تبديل شده است و به هنگام جشن نوروز باستاني، ميهمانان نوروزي از سواحل زيباي زايندهرود ديدن ميكنند كه معمولاً به همين مناسبت، قسمتي از دريچههاي سد كوهرنگ باز ميشود تا رودخانه زيباي زايندهرود پر آبتر و دلنشينتر جلوه نمايد.

رودخانه آب شیرین و دایمی حوزه داخلی ایران، از قدیمالایام به ضرورت بهرهبرداری و بهرهوری درست در منطقه خشک با اقلیم ناپایدار اصفهان و حومه، دارای نظم و نسق (تقسیم نامه) ویژهای بودهاست. انجمن دوستداران میراث فرهنگی تیری و انجمن دوستداران میراث فرهنگی بیان میراث، اردوی حمیدیه گردی ‘از قصر تا مضیف’ را برای معرفی ظرفیت ها و جاذبه های این شهرستان اجرا کردند.منطقه (جنگ منیور) و یادمان جهاد عشایر عرب در برابر انگلیسیها، مزارع سبزیجات و گلستان حمیدیه، محوطه تاریخی تیری، قصر حمیدیه، زیارتگاه سید محسن مشعشعی، رودخانه کرخه و سدهای تاریخی نهر تیری، تثبیت کننده تاریخی کرخه (سد السن الابیض)، سد انحرافی کرخه حمیدیه، صحراگردی و دشت ماسه ای خسرج، جنگل گمبوعه و باغ گل های حمیدیه، مکان هایی بودند که در این اردو به علاقمندان معرفی شدند.قایق سواری، ضیافت بیت الشعر (سیاه چادر) و صرف چای و قهوه عربی نیز از برنامه های این اردو بود.

بنابراین این نقشه ها از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هستند و مورد نیاز برنامه ریزان، سازمان ها، محققان و پژوهشگران در مطالعات مختلف می باشند. در سالهاي اخير املاح معدني آب اين چشمه در آزمايشگاههاي معتبري مورد آزمايش قرار گرفته و به دنبال تأييد كيفيت عالي آن، كارخانهاي بزرگ با سرمايهاي سنگين در شرف احداث است تا آب اين چشمه به صورت بطریهاي سربسته و بهداشتي. آب این چشمه معدنی علاوه بر خواص درمانی برای آبیاری باغهای این منطقه نیز مورد استفاده قرار میگیرد. علاوه بر پاریس، سه شهر دیگر در حوضه سن وجود دارد که بیش از 78 نفر جمعیت دارند.

که بیش از 2.5 لیتر آب در 70 آکواریوم و گلخانه آبی است. حسین امیری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: چند روزی از بسته شدن آب زاینده رود گذشته و بستر رودخانه در برخی قسمتها به طور کامل خشک شده و در برخی قسمتها هنوز اندکی آبی وجود دارد؛ در این میان هزاران قطعه ماهی در حال از دست دادن زیستگاه خود هستند. خوشبختانه در دو سه دهه اخير دولت و شهرداري، دورانديشي نموده و جهت جلوگيري از سموم ناشي از تمدن ماشيني با احداث پاركها و فضاي سبز در ده ناحية شهرداري اصفهان و ممانعت از ريختن فاضلاب كارخانهها به زايندهرود، جلو آلودگي آب و هوا را گرفتهاند، همچنين ميدانهاي ورزشي و چمنكاري و گلكاريهاي وسيعي در نقاط مختلف شهر، از جمله در ساحل زايندهرود احداث گرديده و گردشگاههاي سالمي براي خانوادهها و جوانان به وجود آمده است.

از طرف ديگر سازمان بينالمللي يونسكو كه حافظ بناها و آثار تاريخي مهمّ دنياست، اصفهان را در زمرة يكي از ده شهر زيباي جهان دانسته است و پيوسته سعي در حفظ آثار كهن و مرمت و زيباتر ساختن آن دارد. اسكندربيك در عالم آراي عباسي مينويسد: شاه طهماسب به مير فضل الله شهرستاني حاكم آن نواحي دستور داد تا چشمة محمودي (چشمة كوهرنگ) را كه آب آن به طرف خوزستان هدر ميرفته، به زايندهرود متصل نمايد.

سرانجام شاه عباس شخصاً اقدام نمود و به طرف سرچشمة زايندهرود حركت كرد ولي اجل او را مهلت نداد. اكنون به طور اختصار به شرح بعضي از پلهايي ميپردازيم كه در طول مسير غربي – شرقي زايندهرود بر روي آن احداث شدهاند و از ديرباز تا زمان حاضر پابرجا هستند. اين رودخانه در كتب تاريخ و جغرافيا به نامهاي زايندهرود، زندهرود، زندرود، زرينرود، زرينهرود، زن رود و زندكرود آمده است، زيرا آب آن در طول مسير زايش كرده، تزايد مييابد و به همين مناسبت زايندهرود ناميده شده است. نشستن تمساح در کنار رودخانه نشان می دهد که احساسات شما در آینده زیاد خواهد شد.

نقشه شیپ فایل رودخانه ها نقشه ای است که مسیر رودخانه های اصلی، رودخانه های فرعی و آبراهه های یک منطقه جغرافیایی را نمایش می دهد. ماهی گرفتن در رودخانه ممکن است نشان دهنده یک برخورد حاکی از خوش شانسی با فردی باشد که ممکن است شریک عاشقانه جدید شما شود. در داخل آستانه یک میله آهنی قرار دارد که مزار 7 امامزاده را از قسمت دیگر آستانه جدا میکند، چشمه ای نیز در پائین آستانه قرار دارد که آب آن شور و برای دفع امراض از آن استفاده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید