بزرگترین رودخانه های جهان از کجا سرچشمه می گیرند – کجارو

البته قبل از تخلیه گندآب شهرها در آبهای سطحی، فاضلاب را تصفیه میکنند. در مرحله اول تصفیه گندآب شهرها مواد جامد و نخالههای بزرگ را جدا میکنند. در تصفیه ثالث یا تصفیه پیشرفته با حذف نیتروژن و فسفر مواد جامد را به طور دقیقتر جداسازی میکنند و و مواد مغذی را حذف میکنند. این معیار از روش حذف دیاکسید کربن، احتراق نمونه و اندازه گیری مقدار کربن موجود در دی اکسید کربن متصاعد شده اندازه گیری میشود.نیتروژن آلی نیز متشکل از مقدار نیتروژن موجود در ترکیبات آلی مانند پروتئینها، اوره و مواد ناشی از تجزیه باکتریایی است.

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، اکسیژن مورد نیاز نیتریفیکاسیون نیتروژن آلی و آمونیاکی و جمعیت میکروبی فاضلاب از مهمترین خصوصیات بیولوژیکی شبکه فاضلابها است. اردوگاه نیشابور یا به عبارت دیگر مجتمع فرهنگی اردویی شهید رجایی نیشابور که در ۱۲ کیلومتری شهر تاریخی نیشابور و در جوار روستای باغرودقرار گرفته با مساحتی قریب ۱۱۵۰ هکتار بدون شک بزرگترین اردوگاه دانش آموزی کشور است این اردوگاه که قرار بوده در سال ۱۳۵۸ بعنوان میزبان جامبوری جهانی پیشاهنگی مورد استفاد قرار گیرد امروزه هم گهگاه با عنوان اردوگاه بین المللی از آن یاد میشود.

در قرن سوم هجری قمری به دستور ناصرالحق (ناصرالکبیر) ابومحمد حسن معروف به حسن اطروش نوه حسن بن زید در روستای رودبارک مسجدی ساخته شد که بعدها این مسجد به نام آستانه هفت امام معروف شده است. رودخانه پیش کنگ نیز دیگر رودخانه روستای آهار به شمار میرود که در پایین این منطقه به رودخانه شکرآب میپیوندد و سرانجام به رود جاجرود میرسند. این رود بهطور تاریخی در حدود یا سرحد سرزمین باستانی ایران قرار داشته و در آثار اساطیری نیز مرز ایران و توران بهشمار میرود. نخستین بررسیها برای انتقال آب رودخانه بیرگان به حوضه زاینده رود به سال های پس از جنگ دوم جهانی بازمیگردد در نتیجه این بررسیها طراحی و اجرای بند انحرافی و تونل اول کوهرنگ به وسیله مهندسان مشاور الکساندر گیپ واگذار گردید و در مهر ماه ۱۳۲۷ کار احداث تونل کوهرنگ آغاز شد و در مهرماه ۱۳۳۲ به بهرهبرداری رسید این سیستم شامل بند و یک تونل ۲۹۰۰ متری بطور میانگین سالانه حدود ۲۵۵ میلیون متر مکعب آب را به حوضه زایندهرود منتقل میکند.

واقعیت این است که چون پول و ثروت کلانی داشتند و گاز و برق ارزان، سیستمهایشان را از آغاز دهه 80 و 90 تغییر داده و اصلاح کردند. فسفر غیر آلی نیز عبارت است از فسفری که از تجزیه باکتریایی فسفر آلی تشکیل میشود و همچنین میزان فسفر موجود در پروتئینها و محصولات جانبی حاصل از تجزیه آنها. کربن آلی کل (TOC) نشان دهنده مقدار کربن موجود در مواد آلی فاضلاب است. درصد زیادی از آنها، ارگانیسمهای خاک هستند که از راه نشتاب وارد فاضلاب شدهاند و در فرایندهای تصفیه بیولوژیکی بسیار مهم هستند.

برای حذف این مواد در تصفیه ثانویه از فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی زیر استفاده میشود. منابع تولید فاضلاب برخی صنایع میتواند از نظر وجود مواد آلی بسیار قوی باشد و به آسانی تجزیه بیولوژیکی شود یا ممکن است سمی باشد. در آب خارج شده از مرحله اول تصفیه، همچنان 40 تا 50 درصد مواد جامد معلق و تقریبا تمام مواد آلی و محلول اولیه باقی مانده است. کارشناسان ضمن توصیه این دستگاه ها به شهروندان، تاکید دارند که از دستگاه های تصفیه آب بهداشتی که از مواد اولیه استاندارد و مناسب جهت مصارف بهداشتی و خوراکی تهیه شده اند استفاده کنند.

به همین دلیل می خواهند تا تفاوت ظاهری آن ها را مشاهده کنند. از فواید گندآبهای شهری میتوان به استفاده مجدد از آن در آبیاری و کشاورزی و زراعت چوب اشاره کرد. آبهای جاری در کانالها و جوبها را نیز میتوان جزو این دسته از فاضلاب به شمار آورد. فاضلاب سطحی شامل آبهای ناشی از بارندگی و ذوب برف و یخ معابر میشود. پس طلسمی کرد که از هر چهار سامان که دشمن آهنگ ایشان کردی سوار طلسم از آن روی حرکت کردی و آواز جلاجل برخاستی. مرغ به کوهستان گریخت و لیلیت به بیابان؛ پس در این داستان می بینیم که درخت زندگی درختی است که قوای مرگ (مار،آنزو، لیلیت ) و حامیان درخت زندگی (اینانا،گیلگمش) بر سرش با یکدیگر ستیزه میکنند و نهایتاً گیلگمش شاخههای درخت زندگی را به اینانا تقدیم میکند.

در عين حال عهدنامه به دولتي كه بر اثر اين تغيير بخشي از سرزمين خود را از دست ميدهد ، اجازه داده است ظرف چهار سال ، پس از آگاهي از تغيير بستر رودخانه را به بستر سابق باز گرداند . سنگدانه درشت طبیعی، ذراتی هستند که از هوازدگی طبیعی یا خردایش سنگهای معدنی به دست میآیند. این ماده ی گرانبها از منابع مختلفی ازجمله رودخانه ها، دریاچه ها، اقیانوس ها، نهرها به دست میآید. نهر. ورز. سرچشمهٔ این رود بلورکوه است به مشرق بدخشان، و در سابق این رود به خزرها میریخته و مغولان گاهِ جنگ (هنگام نبرد) با خوارزمشاه مجرای آن بگردانیدند به دریاچه آرال.

در گذشته در دورهای به دریای کاسپی میریخته بعدها مسیر آن تغییر کرده و با پیوستن به رود سیر دریا به دریاچه آرال میریزد. امروزه هرچند مسیر اصلی رود به سوی آرال است اما تمامی آب آن در طول مسیر و با کانالکشیهایی که برای کشاورزی صورت گرفته به مصرف میرسد. مرتفعترین بخش شهر 2263 متر ارتفاع و کم ارتفاعترین بخش آن 329 متر است. زاینده رود به معنی رود زندگی بخش است. این تونل جهت انتقال آب چشمه کوهرنگ و دیگر چشمه های اطراف به زاینده رود در سال ۱۳۳۲ در منطقه کوهرنگ، جایی که اکنون شهر توریستی چلگرد ـ مرکز شهرستان کوهرنگ قرار دارد، ایجاد شد.

در بهار و تابستان میتوانید از آبوهوای عالی و سرسبزی درختان و جنگلهای اطراف آبشار لذت ببرید. برای سفری خاطره ساز به استان خراسان رضوی، میتوانید روی تور مشهد علاءالدین تراول حساب باز کنید تا بهترین لحظات سفر از آنِ شما شود. با اتمام تونل سوم و انتقال آب در طرح بهشت آباد پیش بینی میشود استان کرمان هم از استفاده کنندگان آب رودخانه زاینده رود خواهد بود. و باز در تاریخ ایران باستان آمده است:(4) دولت پنت کاپادوکی یکی از سلسله های پادشاهانی که نسبشان را به پارسیها میرسانیدند و واقعاً هم پارسی نژاد بودند، دودمان پادشاهان پُنت بود چنانکه بالاتر گفته شد پُنت به آن قسمتی از کاپادوکیّه اطلاق میشد که در کنار دریای سیاه واقع است و به همین جهت پُنت را صحیحاً کاپادوکیهء پُنتی مینامیدند.

و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت مییابید که به کرامت معروف میشوید. تونل دوم نیز در همین منطقه بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال۱۳۸۳ افتتاح گردید. براساس سرشماری سال 1375ش، به دلیل مهاجرتهایی که به این شهرستان شده است، تعداد کمی از پیروان سایر ادیان و مذاهب از جمله تعداد هیجده نفر از هممیهنان زرتشتی نیز در این شهرستان سکونت داشتهاند.

دیدگاهتان را بنویسید