برآورد ضریب نگهداشت و شماره منحنی در حوضه های رودخانه ای

امروزه پایش و پردازش اطلاعات کیفی رودخانه با استفاده از روشهای آزمایشگاهی با صرف وقت و هزینه زیاد همراه است. این خاکها، آب را به مقدار زیاد از خود عبور میدهند و لذا همیشه خشک میباشند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که شاخص WQI درشرق و غرب کارون در هر 3 ایستگاه مورد بررسی با توجه به نظام طبقه بندی آبها از لحاظ کیفیت در گروه 4 آلودگی قرار می گیرند(6). عابدی کوپایی و همکاران (1389) کیفیت شیمیایی آب زاینده رود را در فاصله سد تنطیمی زاینده رود و سد انحرافی نکوآباد، با اندازه گیری برخی پارامترهای شیمیایی طی تیر تا اسفند 1385، به همراه امکان آلودگی این آب ها به حشره کش دیازینون، به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ((HPLC مورد بررسی قرار دادند و توان خودپالایی زاینده رود را در محدوده مورد مطالعه محاسبه کردند.

نمونه برداری از پارامترهای فیزیکی شیمیایی به صورت ماهانه و به مدت یکسال بطول انجامید. از آنجاییکه دوره نمونه بردای 4 ماه بود، به نظر میرسد درک دقیق وضعیت تغییرات شاخصهای بیولوژیکی نیازمند افزایش دوره نمونهبرداری، افزایش تعداد نمونههای مورد مطالعه، صید گونهها در اندازههای مختلف و پیگیری تغییرات و نوسانات گروههای سنی در طول عمر جمعیت مورد مطالعه میباشد. نتایج تحلیل های آماری بر داده های دبی لحظه ای حوضه کشکان نشان داد که از سال 1342 تا 1398 تعداد 58 سیلاب با میانگین دبی لحظه ای 1062/78 متر مکعب حادث شده است از نظر پراکنش زمانی تعداد 65 درصد سیلاب ها در ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت و ازلحاظ میزان دبی 36 درصد سیلاب ها دبی آن ها بیش از 1000 متر مکعب می باشد.

عمده دلایل وقوع سیلابی با دبی لحظه ای 6000 متر مکعب در ثانیه در حوضه کشکان را می توان به وقوع بارش با میانگین 112/3 میلی متر در روز 12 فروردین و 321/5 میلی متری به مدت 9 روز از 4 تا 12 فروردین در سطح حوضه کشکان، حادث شدن سیلی با دبی لحظه ای 3350 متر مکعب در مورخه 5 فروردین 1398، نبود سد مخزنی ذخیره ای قابل ملاحظه برای مهار سیلاب، تاثیر پل بابازید به عنوان سد و جمع شدن رواناب در پشت پل تا شعاع 5 کیلومتری و رسیدن رمپ پل به نقطه شکست و در نتیجه افزایش مقدار و سرعت جریان دبی سیلابی به سمت شهر پلدختر، کاهش بستر رودخانه بین 1 تا 13 متر در بازسازی دیواره ساحلی بعد از سیل 15 بهمن 1384 در نتیجه کاهش ظرفیت آبگذری رودخانه کشکان در شهر پلدختر هنگام سیل را می توان اشاره کرد.

بین سال های 2000 تا 2008 تقریباً 99 میلیون انسان در سال توسط سیلاب در جهان تحت تاثیر قرار گرفته اند. در این زمینه ذکر نکتهای ضروری است، که موافقتنامههای متعددی که بین دو کشور به امضا رسیده، هرگز اجرایی و عملیاتی نشده است. استفاده ترکیبی از مدلهای هوش مصنوعی و سنجش از دور از جمله روشهای کارآمد برای رسیدن به این هدف است. اگر عزمتان را برای دیدن رودخانه سنج و آبشار آن جزم کردهاید، باید به روستای سنج بروید که بسیار به روستای برغان کرج نزدیک است. گاهی اوقات جداسازی بین آب زیرزمینی که بسیار نزدیک است با آب سطحی و آب زیرزمینی عمقی در یک آبخوان (گاهی اوقات “آب فسیلی” نامیده می شود)، مفید است.

دبی ویژه ی آن با توجه به مساحت آبخیز این رودخانه 7/2 لیتر در ثانیه در کیلو متر مربع می باشد این رودخانه سالیانه حدود 10 درصد اب صد زاینده رود و حدود 18 درصد کل رسوباتی که به دریاچه زاینده رود وارد می شود را حمل می نماید. سیستم طبیعی این سه تالاب به این شکل است که به ترتیب آب پس از ورود به هامون پوزک و تغذیه آن، به سمت تالاب سابوری جریان پیدا میکند و پس از تکمیل آبگیری این تالاب، آب از هامون سابوری وارد دریاچه هامون هیرمند در ایران میشود.

این جشن که همان جشن تیرگان ایران باستان می باشد در روز سیزدهم تیرماه برگزار می شد. همواره طغیان آب و سرازیر شدن آن به اماکن مسکونی، از جمله حوادث طبیعی شایع در ایران پس از زلزله است که حیات بشر را به مخاطره می اندازد. بزرگترین پارک آبی طبقاتی دنیا در ایران را می شناسید ؟ بعضی از مردم در این روز کلک می زنند و دروغ می گویند و آن را دروغ سیزدهم می نامند که رسمی است شبیه به دروغ اول آوریل . از اين رو شناخت کافي از ميزان پارامترها و روند تغييرات آن ها امري کاملا ضروري است.

ميزان pH آب در تمامي ايستگاه ها و در تمامي ماه هاي سال در محدوده بهينه (9.5 – 6.5) قرار دارد که در تمامي ايستگاه ها در محدوده ماه هاي شهريور و مهر به حداقل مقدار مي رسد. ميزان اکسيژن محلول در آب در تمامي ايستگاه ها و در تمامي ماه هاي سال در محدوده بهينه (بالاتر از 5 ميلي گرم بر ليتر) قرار دارد که در تمامي ايستگاه ها در ماه هاي تير و مرداد به حداقل مقدار و در زمستان به حداکثر مقدار خود مي رسد. ميزان اکسيژن خواهي بيوشيميايي آب در ايستگاه شماره 1 در اواسط مهرماه بيشترين مقدار را دارد، به طور کلي ميزان اکسيژن خواهي بيوشيميايي بالاتر از حداکثر ميزان مجاز مي باشد.

هر گاه مقدار ph آب بالاتر از ۷ باشد آب خاصیت قلیایی پیدا کرده و قابل مصرف نیست. نتایج نشان داد که استفاده ترکیبی از تصاویر ماهوارهای و مدل ANFIS از عملکرد نسبتاً خوبی برخوردار است و با روش مکان­مند کردن یعنی اضافه کردن خصوصیات مکانی نقاط برداشت به­عنوان ورودی مدل ANFIS دقت کار تا مقدار قابل توجهی افزایش مییابد. پل كلّه: یکی از پل های قدیمی و معروف که بر وی زاینده رود واقع شده پل کله است که تاکنون چنرین مرتبه باز سازی شده است. ايده اوليه ساخت اين برج به اواخر دهه 1960 باز ميگردد كه امواج راديو تلويزيوني در تورنتو دچار مشكل شدند، به گونهاي كه در صفحه تلويزيون تصوير دو كانال در آن واحد مشاهده ميشد.

50LM برزم نر 35-40 و ماده 50-55 سانتي متر، همچنين در برزم لب پهن نر 40-45 و در نمونه هاي ماده 50-55 سانتي متر به دست آمد.اولين طول بلوغ جنسي برزم لب پهن نر در اندازه 35-30 سانتي متر و برزم لب پهن ماده 45-40 سانتي متر و ماهي برزم در اندازه 40-35 (نر) و 45-40 (ماده) سانتي متر مشاهده نشد. بر حسب آنچه مشاهده شد و با مقايسه مقادير GSI و HSI محاسبه شده، زمان تخم ريزي ماهي برزم در بهمن ماه و ماهي برزم لب پهن در اسفند ماه در بستر شني (ايستگاه شوشتر) مي باشد.

گَرگَر یکی از شاخههای رودخانه کارون در جنوب غربی ایران است که در ابتدای شهر شوشتر توسط بند میزان جدا شده و در منطقه بند قیر جنوب شوشتر به شاخه اصلی باز میگردد. بررسی انگل های منوژن آبشش ماهیان رودخانه مهاباد با معرفی دو گونه جدید برای فون انگلی ایران . بررسی تاثیر کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر برخی پارامترهای کیفی آب رودخانه خالکائی, ماسال, استان گیلان. پراکنش, تنوع گونه ای و فراوانی گونه های ماهی رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان.

رضایی، م.، کمالی، ا.، حسن زاده کیابی، ب.، رحمانی، ح.، 1387. پراکنش, تنوع گونه ای و فراوانی گونه های ماهی رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان. زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور (استان بوشهر). حسینی، ع.، ستوده، ا.، موسوی، ز.، محمدی، م.، عباس زاده، ا.، 1396. زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور (استان بوشهر). ماهی قرمز کوچک ، خیلی شاد و سرحال بود و نمی خواست به آسانی تسلیم شود. رحیمی، س.، شریعتی، ف.، خارا، ح.، 1397. بررسی تاثیر کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر برخی پارامترهای کیفی آب رودخانه خالکائی, ماسال, استان گیلان.

رحیمی، س.، و شریعتی، ف.، و خارا، ح. جهت انجام آزمايش هاي فيزيکي و شيميايي 12 مرحله نمونه برداري به صورت ماهيانه انجام گرفت. در نیمه نخست قرن نهم پیش از میلاد، دژ «ماگ بیتو» در قزوین مورد هجوم «آداد پنجم» فرمانروای آشور قرار گرفت و ویران شد. هشت ماه اول نمونهبرداری برای واسنجی و چهار ماه انتهایی برای صحت­سنجی مورد استفاده قرار گرفت. آبدهی رودخانۀ تالار در یک دورۀ 32 ساله بطور متوسط سالیانه 118 میلیون متر مکعب،در سال آبی 65/64 حدود 185 میلیون متر مکعب و حداکثر آبدهی لحظه ای آن در همین محل و سال آبی اشاره شده 76 متر مکعب اندازه گیری شده است.در منطقۀ چاسم محل مناسبی برای احداث سد بر روی این رودخانه وجود دارد.

بر اساس توزیع گمبل در 200 سال یک بار با احتمال وقوع 0/995 درصد سیلابی با دبی لحظه ای 4489/77 متر مکعب با تلرانس 535/06 متر مکعب در حوضه کشکان حادث می گردد. در این زمینه سنجش، تحلیل و تفسیر داده های کیفی رودخانه ها به طور منظم، این امکان را فراهم می سازد که ضمن استفاده از آن در مـوارد مختلف، شیوه های مدیریتی صحیح و مناسب اتخاذ گردد(1). این امر به دلیل کمی محافظت که خاک در برابر عوامل محیطی مانند بارش دارد ، به طور مستقیم بر میزان رسوبی که به آب آن می رسد تأثیر می گذارد.

NSF WQI سبب ارایه نتایج دقیق تر و پیش بینی های سریع تر می گردد و ایــن امکان را فــراهم می نماید که با بیانی ساده بتوان کیفیت آب رودخانه را در ایستگاه های مختلف ارایه و طبقه بندی نمود(2). میر محمد حسینی (1390) در تدوین شاخص کیفیت آب برای رودخانه گرگانرود ابتدا نرم افزار NSF را برای رودخانه گرگانرود به صورت معمول اجرا نمود و سپس با استفاده از روش AHP نسبت به اصلاح پارامترهــا و ضرایب آن ها به نوعی که جوابگوی شرایط محلی باشد، اقدام نماید. در نتیجه برای ساختن وسایلی که باید استحکام زیادی داشته باشند، از فلزها استفاده می¬کنند.

دیدگاهتان را بنویسید