این شهر مرکز شهرستان نکا میباشد

نتايج نشان داد که مدل هاي ترکيبي موجک-MLP و موجک-GMDH در هر دو پارامتر کيفي EC و SAR در بازه هاي مورد پيش بيني نسبت به مدلهاي تکي MLP و GMDH داراي توانايي و دقت بالاتري در پيش بيني مي باشند. رودخانه با صدای دلنشین شر شر خود از دل دشتی سبز عبور میکند؛ دشتی که سبزی اش چشم را خیره میکند و مانند نگینی در زمین میدرخشد. بدنه : وقتی رودخانه ای گل آلود است ، یعنی اینکه خسته است.حمل هزاران ذره کوچک خاک و سنگ و گل و لای از آن ها انرژی زیادی می گیرد ولی همین انرژی باعث می شود که دشت های حاصل خیز آبرفتی ایجاد شوند.رودخانه ها مظهر فداکاری هستند ، آن ها با تحمل این بار سنگین ، از زیبایی های خود می گذرند تا به دشت ها و زمین های فقیر ، کمک کنند و آن ها را زیبا کنند.چه قدر زیباست تماشای کمک کردن عناصر طبیعت به یکدیگر .

وقتی تنها کنار رودخونه نشستی و به زیباییش توجه میکنی، ذهنت سرشار از افکار زیبا میشه، افکاری که کم کم باعث رشد شخصیتی خودت هم خواهند شد. وجود نیترات در آب نشان می دهد که مدت زمان زیادی از بروز آلودگی آب گذشته است. مثلا در سناریو ای که حجم بارتان بیش از ظرفیت یک کامیون باربری بیشتر باشد ، لازم است از وسیله نقلیه دیگری چون وانت بار ، اتومبیل شخصی یا یک کامیون باربری دیگر استفاده کنید . بررسی میدانی نشان می دهد که عدم تحقق حق آبه مصوب برای این منبع بزرگ آب سطحی از سوی شرکت های آب منطقه ای استان های خراسان رضوی، شمالی و گلستان و برداشت بی رویه از آب این رودخانه برای مصارف کشاورزی نه تنها اندک امید برای احیاء را به یاس مبدل کرد که زیست آبزیان موجود در این منبع آب سطحی را در جلوی دیدگان مسوولان وقت در معرض خطرنابودی شدید قرار دارد.

منبع عکس: irna.irاین روستای زیبا با طبیعتی فوقالعاده، آبشار، رودخانه، دریاچه و باغهای سرسبز، در حدود ۱۵۰ کیلومتری تهران و ۹۴ کیلومتری شهر کرج قرار دارد. سابقه و هدف: افزايش تقاضاي آب و گسترش آلودگي منبع هاي آب در اثر افزايش فعاليت هاي کشاورزي، شهري و صنعتي موجب ايجاد مشکل هاي محيط زيستي در بسياري از منطقه هاي جهان شده است. اسپانیا تنها با ۱۹ درصد بازیافت آب، دومین کشور جهان است. کاهش سهم آب کشاورزی از 90 به 70% از طریق آیش زمین های زراعی، کم آبیاری باغ ها، خرید تضمینی حقابه آب های سطحی در شبکه آبیاری پیرامون دریاچه، جلوگیری از برداشت غیرمجاز 20 درصدی از رودخانه ها، بازنگری در منحنی فرمان 13 سد بزرگ حوضه برای رهاسازی 30 تا 40% آورد سالانه رودخانه ها و عملیات هدایت فیزیکی جریان رودخانه ها به سمت دریاچه با کمترین آثار نامساعد هیدرواکولوژیکی، از راهکارهای عاجل در نجات دریاچه ارومیه است.

بر اساس استانداردهای کیفی آب رودخانه ها (جدول10)، میزان نیترات آب در تمامی ایستگاه ها و تمامی ماه های سال در حد استاندارد می باشد. با توجه به نمودار 3 روند تغییرات اکسیژن محلول آب در ایستگاه های نمونه برداری شده در طول سال از فروردین تا تیرماه روند کاهش داشته که در تیر ماه در ایستگاه شماره 2 به حداقل مقدار (11/6) می رسد، که این کاهش در نتیجه کاهش میزان بارندگی و به تبع آن افزایش میزان املاح در آب می باشد.

جهت بررسی منابع آلوده کننده با منشاء مواد آلی که غالباً در فاضلاب های شهری دیده می شود، از سنجش میزان نیترات، نیتریت و آمونیاک موجود در نمونه های آب کمک گرفته می شود. آب بعد از هوا مهم ترین ماده ی مورد نیاز موجودات زنده است آب از منابع مهم محیط زیست است و زندگی و سلامت همه ی موجودات زنده اعم از انسان ها ، گیاهان و جانوران به وجود آن بستگی دارد.بیش از سه چهارم کره ی زمین را آب فراگرفته است اما بیشتر این آب ها دارای نمک می باشند و تنها یک درصد کل آب های موجود،آب شیرین و قابل استفاده است.تمامی نیازهای انسان ها،گیاهان و جانوران ساکن در خشکی و 90% آب آشاميدنی انسان ها از همین مقدار تامین می شود .

هر چند بر اساس توافقات موجود، حق برداشت از رودخانه هریرود برای ترکمنستان و ایران سهم ۵۰ درصد است؛ اما افغانستان در سالهای اخیر حقوق دو کشور دیگر را چندان مد نظر قرار نداده است. اما در قدیم، اهالی روستا محصولات کشاورزی خود را به «سهراه طرشت» میبردند و به فروش میرساندند. به طور کلی غلطت نیترات ها و دیگر ترکیبات نیتروژنــــی به عواملـــی چون فرسایش، آلودگی هـــای کشاورزی و فرایندهــای دی نیتریفیکاسیون توده حیاتی میکروارگانیسم ها بستگی دارد. با توجه به نمودار2 روند تغییرات pH آب در ایستگاه های نمونه برداری شده، در ماه های شهریور و مهر به دلیل راهیابی رواناب های کشاورزی به رودخانه و در نتیجه ورود آلاینده هایی با پایه اسیدی (هوموس) روند کاهشی را نشان می دهد.

با توجه به نمودار6 روند تغییرات نیترات در ایستگاه هـــای نمونه برداری شده در طی 12 ماه روند تقریبا ثابتی را نشان می دهد، به جز ایستگاه شماره 1 که در شهریور ماه یعنی همزمان با فعالیت شالی کاران منطقه بیشترین میزان نیترات (3/4 میلی گرم) بر لیتر را دارد و کم ترین میزان آن 9/0 میلی گرم بر لیتر متعلق به ایستگاه شماره 6 در اسفندماه می باشد. به طوریکه بیشترین میزان درجه حرارت 5/32 درجه سانتی گراد مربوط به ایستگاه شماره 1 در تیرماه و کمترین میزان آن 9 درجه سانتی گراد مربوط به ایستگاه شماره 4 در بهمن ماه بوده است.

13- چرا آب بعضی چاه ها آلوده است؟ دو نوع موجک مادر dmey و db4 مورد ارزيابي قرار گرفتند همچنين پارامترهاي آماري نظير RMSE و R2 براي بررسي عملکرد مدل ها مورد استفاده قرار گرفتند. بررسي انواع موجک هاي مادر نيز نشان داد که موجک dmey مناسبترين نوع موجک براي پيش بيني پارامترهاي کيفي EC و SAR مي باشد. در ایستگاه های نمونه برداری شده با توجه به نمودار 5 در طی 12 ماه به جز ایستگاه های 2 و 5 و 6 که در خرداد ماه حداکثر تغییرات را نشان می دهد، در بقیه ایستگاه ها روند تغییرات از فروردین تا اسفند به موازات هم نوسانات کاهشی را نشــــان می دهند.

در ایستگاه های نمونه برداری شده با توجه به نمودار 1 طی12 ماه سال از فروردین ماه تا ماه های تیر و مرداد روند افزایشی داشته که در این 2 ماه به بیشترین مقدار خود رسیده و سپس تا اسفند ماه سیر نزولی داشته که در بهمن ماه به حداقل مقــدار خود رسیده است. در کل کم ترین میزان فسفات 01/0 میلی گرم بر لیتر مربوط به ایستگاه شماره 2، 5 و6 در ماه های آذر و دی و بهمن و بیشترین میزان آن 09/0 میلی گرم بر لیتر مربــوط به ایستگاه های شماره 4 در خرداد ماه، ایستگاه شماره 5 و 6 در فروردین ماه بوده است.

«طبیعت­باوری قبیله­ای و خشونت آفتاب­سوخته و چهره در هم کشیدۀ دشت­های جنوبی، اگرچه رو به ساحل خلیج دارد، برهوتی را با عناصر مادی و غیرمادی­اش، در ذهن و از زبان آتشی گسترده که تجسم­­بخش حماسه­ای غم­بار و تلخکامی گذشته­ای از دست رفته است که به جایش اکنون امیدبخشی ننشسته است. با توجه به نمودار 4 در طول سال به جز ایستگاه شماره 1 روند کاهشی داشته، به طوری که بیشترین مقدار آن 81 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه شماره 2 در فروردین ماه و کم ترین میزان آن 2/1 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه شماره 1 در آذر ماه مشاهده می شود.

قرار گیرد. بر اساس استاندارد کیفی آب رودخانه های کشور (جدول 10) میزان اکسیژن محلول آب رودخانه در تمامی ایستگاه ها و تمامی ماه های سال در حد استاندارد (بالاتر از 5 میلی گرم بر لیتر) می باشد. بنابراین مشاهده می شود از آبان ماه تا اسفند ماه تغییرات اکسیژن محلول روند افزایشی را نشان می دهد، به طوری که بیشترین مقدار آن 74/10 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه شماره 6 در بهمن ماه مشاهده می شود. از نظر وضیعت کیفی آب رودخانه در ایستگاه 1 عالی و در ایستگاه 4 به دلیل ورود آلودگی متوسط بود. مقايسه دو مدل موجک-MLP و موجک-GMDH نشان دهنده برتري نسبي مدل موجک-MLP بود.

این مشکل مولانا را بر آن میدارد تا تلاش کند نخست به وسیلة مثالهایی محسوس چگونگی به خطا افتادن، اشتباه کردن و فریب خوردن را نشان دهد و سپس با تحوّل و دگرگونی در بینش فرد، او را به جستجوی هستی در زیر خرابة نیستی هدایت کند. به عنوان یک فاکتور مهم مرتبط با شرایط زندگی جانداران آبزی و تعیین میزان آلودگی اهمیت پیدا می کند. اگر در خواب دیدید که سوار بر یک قایق روی جریان رودخانه حرکت می کردید، این خواب نشان میدهد که شما با جریان هایی که در زندگی تان پیش می آید حرکت میکنید زندگی را به خود آسان می گیرید و سعی می کنید تا جایی که امکان دارد خود را ناراحت نکرده و لذت ببرید.

مسیر رودخانه را به پیش گرفته و از زیبایی های آن استفاده کنید. شبیه سازی و پیش بینی جریان رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی و مدل فوریه. بر اساس استانداردهای کیفی آب رودخانه ها (جدول10)، میزان آب در تمامی ایستگاه ها در فاصله ماه های فروردین تا تیر بالاتر از حـداکثر میـزان مجاز می باشد و در بقیه ماه های سال در حداکثـر میـزان مجــاز می باشد. بر اساس استانداردهای کیفی آب رودخانه های کشور (جدول10) محدوده تغییرات pH آب در تمامی ایستگاه ها، در تمــامی ماه های سال در محدوده بهینه 5/6 تا 5/9 قرار دارد. امیرعلی، امیرحسین، امیرعباس، محمد طاها، علی، محمدحسین، ابوالفضل، حسین، محمد و کیان ۱۰ اسم برتر تهرانی ها طی سه ماه اول سال جاری بوده که برای پسران خود انتخاب کرده اند.

نتايج و بحث: نتايج نشان داد که استفاده از تبديل موجک گسسته موجب بهبود عملکرد مدل ها شده است. امکانات رفاهی این منطقه، آثار تاریخی و جاذبههای طبیعی فراوانی که دارد آن را به یکی از نقاط گردشگری استان فارس تبدیل کرده است. محیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می روند و توسعه توریسم در این محل ها همچون تیغ دولبه است . درباره دریاچه طبیعی استخر پشت، که بومیان منطقه به آن «اسطل» میگویند، افسانههای بی شماری گفته شده و اشعاری در وصف آن سروده اند.

دیدگاهتان را بنویسید