او این مرحله را بزرگداشت نامید

دکتر کرم زاده و همکارش می گویند: «آنچه در معاهده مزبور تحت عنوان حقآبه از آن یاد شده است صرفاً با درنظرگرفتن ملاحظات کشاورزی و نیاز آب شرب مردم بومی منطقه آبریز هیرمند است. • قبل از اینکه شیر آب را باز کنیم ، فکر کنیم واقعا به چه مقدار آب نیاز داریم ؟ از نظراقتصادي روستا گشنيزجان يكي از مناطق مهم شهرستان چادگان حتی استان مي باشد. مناطق کم ارتفاع (زیر ۵۰۰ متر ارتفاع) عموماً از سازندهای لسی تشکیل یافتهاند.

بقیه مناطق پونک بافت غالبا مسکونی دارد و در کوچه و خیابان هایش تردد عمده وسایل نقلیه و ترافیک زیادی دیده نمیشود، به همین خاطر زندگی در پونک از یک آرامش نسبی برخوردار است. اصل اول همان وحدت یا یکسانی روانی در میان نوع بشراست.(ibid:p.21) این اصل این امکان را به «تایلور» میدهد که دین را در همه زمانها و مکانها علیرغم تنوع و گوناگونی آن، پدیدهای واحد و برخوردار از ماهیت یگانه تلقی کند؛ زیرا وجود تشابهات در انجام اعمال و آداب و رسوم در بین مردم جهان، نشانه همشکلی بنیادی ذهن انسان است.

فاصله این روستا تا جاده فیروزکوه حدود ۳۵ کیلومتر است و با همان مینی بوس چار ساعته به تهران رسیدیم. در ساعت ۱۵٫۱۵ به روستای لزور که جمعیتی در حدود ۵۰۰۰ نفر با مراکز مخابراتی ، سالن ورزش پوشیده، ساختمان مخابرات و جاده آسفالته دارد می رسیم. طول این قسمت حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ متر است. این جاده به طول ۱۷ کیلومتر از لزور به سمت سد سیاهرود- که بعدا توضیح داده می شود- احداث شده و تا این نقطه نیز امتداد یافته است. در ساعت۱۱ به بستر سرسبز و نسبتا وسیع و مسطح بستر رودخانه در پایین دست سد می رسیم.

اما از آنطرف یک مسئله دیگر هم هست؛ متأسفانه دولتهای غربی هنوز حاضر نیستند دست از سر افغانستان بردارند و با روی کار آمدن طالبان درصدد ایجاد یک باتلاق برآمدهاند تا ایران را با طالبان درگیر کنند. کمی در امتداد جاده تا انتهای دشت پایین دست رفته و سپس از راه مالرو از آن جدا شده و به راست میرویم. کمی بعد این تنگه زیبا و بی خطر با تنگه ای دیگر در محلی مسطح و سرسبز تلاقی نموده و سپس در مسیری سنگلاخی با شیبی تند اما کوتاه به کف تنگه باریک اصلی میرسد که البته از اینجا می بایستی با رعایت کمی احتیاط طی شود.

در ساعت ۱۴٫۱۵ به ابتدای قسمت مسطح و کنار درختی رسیده و سپس در مسیری تقریبا مسطح به بالای روستای لزور میرسیم. نتايج نشان داد روند تغييرات درجه حرارت آب در ايستگاه هاي تحت بررسي در ماه هاي تير و مرداد به حداکثر مقدار خود مي رسد، سپس روند کاهشي داشته و در بهمن ماه به حداقل مقدار مي رسد. آب سپس از طریق شیارهای کوچک در زمین کار می کند. در مناطقی از کره زمین که میانگین دمای هوا کمتر از صفر درجه سلسیوس است ، بارش عمدتا به صورت برف است .

لوکه یک شهر هنری در کشور پاراگوئه است که پر است از گالری های هنری بینالمللی، به طوری که هر ساله فستیوال های گردشگری زیادی در این شهر صورت میگیرد این شهر دارای دیدنی های جذابی است و در لیست شهرهای بسیار خاص کشور پاراگوئه قرار گرفته است. اين رود، پس از مخلوط شدن با رود کال حسن آباد و رود تنگريگان، از درههاي عمیق و پر پیچ و ختم دامنه شمالی کوهستان دنا میگذرد.

اما در ارتباط با جنگ فرامرزی آب و تنش های فرامرزی باید گفت این یک واقعیت است و مثل روز روشن است که سرشاخه های دجله و فرات که به سوریه می آیند و بعد به عراق می آید و نهایتا به کارون پیوند می خورد و اروندرود یا شط العرب را تشکیل می داد به دلیل سدسازی ترک ها بر روی این سرشاخه ها در کوه های جنوبی ترکیه و آب گیری این سدها و تبخیری که ایجاد می کند و استفاده ای که ترک ها می برند؛ آب را در دجله و فرات کاهش خواهد داد و دیگر دجله و فرات قبلی نیست که به صورت رودخانه هایی پر آب بتواند نیازمندی های سوریه را بر طرف کند و جلگه عراق را سیراب کند و در نهایت به طرف مرز ایران بیاید و کارون و اروند رود را تشکیل بدهد.

پوشش گیاهی این حوزهٔ آبریز به صورت پوشش جنگلی نیمه متراکم و تُنُک از نوع درختچه با وسعت ۱۲۰۰۰ هکتار (۴/۱% مساحت حوزه) و مرتع (۶۰% مساحت حوزه) است. براي ارزيابي مدل ها از شاخص هاي آماري و آزمون ANOVA استفاده شد. باری، این رمان نوعی “خود- زندگی نامه” است و از یک تجربه ی ارزنده ی واقعی در زندگی نویسنده خبر میدهد و به همین دلیل، از “زاویه ی دید اول شخص” نقل می شود و “رمان” به معنی دقیق اصطلاحی نیست و باز به همین دلیل نقش “تخییل” یا عنصر ذهنی و زیبایی شناسی یا آنچه به آن “فیکشن” ((fiction میگویند، در آن ناچیز و عنصر واقعیت عینی و گزارشگری اجتماعی – تاریخی نیرومندتر است و اگر قرار بود آن را “رمان” بدانیم، حتماً “رمان رشد” ( (bildungsromanنامیده می شد.

ایده ئولوژی، همان “آگاهی کاذب” و بر “توهّم” استوار است و به همین دلیل، توانِ افسونگری و اغواکنندگی زیادی دارد؛ نکته ای که توضیح دقیقتری میطلبد. تنگه باریک مورد اشاره ، مسطح و در قسمت هایی پوشیده از آب بوده و لذا بهتر است از همان ابتدا با درآوردن کفش و جوراب به آب زد. در انتهای این قسمت مسطح راه مالرویی به سمت راست رو به بالا میرود که به دلیل غیر قابل عبور بودن کف رودخانه برای چارپایان مورد استفاده اهالی قرار میگیرد و مقصد آن نیز لزور است.

از این جا راه مالرو سرازیر شده و در مسیری پوشیده از تخته سنگهای بزرگ ناشی از ریزش (شبیه منطقه علم کوه) مجددا به قسمت مسطح کف دره منتهی میشود. از جمله این گیاهان می توان تلخه بیان، شیرین بیان، فلویس و قنقال را در این منطقه که به وفور یافت می شود نام برد. در طول مسیر از سیاه چادرهای عشایر می گذرید که بر زیبایهای منطقه افزوده است. پژوهشها نشان داده که بین رژیم غذایی و طول نسبی روده در ماهیان، همبستگی بالایی وجود دارد و در افراد یکگونه و نیز در مراحل مختلف زندگی متغیر است (3). مقایسه این شاخص در دو گونه موردمطالعه نشان داد که در گاوماهی بهمراتب کمتر از ماهی خیاطه بوده و نشان میدهد که تمایل به گوشتخواری در گاوماهی بهمراتب بیشتر از ماهی خیاطه میباشد ولی در گونه خیاطه باتوجه به تحرک بیشتر اینگونه نسبت به گاوماهی در قسمتهای مختلف رودخانه قادر است از منابع غذایی دیگر نیز استفاده نماید، بنابراین بیشتر بودن طول روده ماهی خیاطه نسبت به گاوماهیان توجیه می­گردد.

دیدگاهتان را بنویسید