آشنایی با کشورها (116) : اروگوئه

معدن آن در خراسان و کرمان و بلوک کوه بنان است. وسعت تمام این معدن شاید از دویست متر تجاوز نکند، در دو فرسخی معدن فوق رگه های دیگری که باریکتر است کشف گردیده و قطر آنها در اغلب نقاط یک سانتیمتر میباشد ولی این معادن بواسطهء قلت و کمی ثروت قابل استفاده نیست. به این منظور از مدل HEC-RAS برای شبیه سازی شکست سد و روندیابی سیلاب ناشی از آن استفاده شد.

آن تی گون، چون کارهای مهم دیگر داشت فرصت نیافت او را تعقیب کند و بزودی در جنگ ایپ سوس شکست خورده کشته شد (301 ق. پس از جنگ مزبور سلکوس خواست این سلسلهء جدید را براندازد و با این مقصود لشکری به سرداری دیودور بقصد او فرستاد، ولی مهرداد سپاهی از شهر هراکله (اِر کله) بکمک طلبید و سردار مزبور را شکست داد. برای بک واش و خارج کردن مواد زائد از بستر رزین، اهرم شماره ۱ را به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه به طرف شماره بچرخانید. بعد از انقلاب نیز باز وقفه ای بوجود می آید و مساله توسعه کشور برای مدت ها در محاق قرار می گیرد و تعطیل می شود و بعد جنگ تحمیلی هشت ساله است و دیگر بودجه ای نیست و بعد دوران سازندگی شروع می شود.

جانشینان او هم همین سیاست را دنبال کردند جهت درست معلوم نیست ولی میتوان حدس زد که خانوادهء مهرداد با مردم گالی دائماً در جنگ و ستیز بودند و نمیتوانستند با سلوکی ها هم درافتند. را که قسمتهائی را از کاپادوکیه و پافلاگونیه شامل بود، تصرف کرد و بعد چون دید که اقبال با سلکوس است، قبل از جنگ کوروپدیون طرفدار او گردید و پس از آن خود را پادشاه خواند. در این وقت پسر عموی او، آخه لائوس نام، بر او یاغی شد و خود را پادشاه آسیای صغیر خواند، و چون مهرداد چهارم نمیدانست کدام یک از طرفین فاتح خواهد شد، به هر یک از دو پادشاه مزبور، یکی از دختران خود را داد، ولی بزودی آخه لائوس اسیر و معدوم گردید و زن او از اهمیت افتاد، اما زن آن تیوخوس چون ملکه ماند، مورد ملاحظهء مهرداد بود و از این جهت این پادشاه پنت متحد بسیار نزدیک داماد خود گردید.

دولتی در آن سرزمین در عهد قدیم تشکیل شد که به دولت پنت معروف است ایرانیان در عصر داریوش از این سرزمین ایالتی (خشترپاوَ) تشکیل دادند که بتدریج استقلال یافت و بعد در قلمرو دولت اسکندر درآمد ولی امیر آن مهرداد دوم قدرت خویش را حفظ کرد. علاوه بر آن شنا در قسمتهایی از آن به دلیل جریانهای آب، بسیار خطرناک است. در طول سال های طولانی از این رود برای ماهی گیری و شکار استفاده می شد و در کنار این تاثیر بسیار مطلوبی را در اقلیم و شرایط آب و هوایی آمریکا دارد.

و بعد تمایلی بسیار به تمدّن یونانی یافت، چنانکه نوشته اند به خرج خود مجسمه ای برای افلاطون بساخت و آن را در آکادمی آتن گذارد. رسمی لازمالاجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه ووصول مطالبات از بدهکار اقدام کند. کشاورزی اروگوئه از لحاظ تعداد کارکنان و فناوری و محوریت نسبت به سایر رقبا در سطح پایینتری قرار دارد که منجر به بازدهٔ نسبتاً کمتر در هر هکتار میشود، ولی از طرفی امکان ورود به بازار محصولات طبیعی و اکولوژیکی را برای اروگوئه فراهم میکند. لواسان نزدیکترین ییلاق اطراف تهران بوده که طعم زندگی در آن بسیاری را به سمتش کشانده است.

بندر آن بر کنار دریای مانش و تجهیزات کامل برای صید ماهی روغن دار(2) است. لایق حلاج بود مرتبهء دار عشق. جهت از جمله این بود که خانوادهء پادشاهان پنت با سلوکیها وصلت کرد و مهرداد چهارم لااُدیس دختر آن تیوخوس دوم خواهر سلکوس دوم را گرفت و فریگیهء علیا جهیز زنش گردید پس از آن برادر کوچکتر سلکوس که آن تیوخوس هی یراکس نام داشت، به تحریک مادرش بر برادر بزرگتر یاغی شد و مهرداد بکمک آن تیوخوس شتافته از جهت رشادت سپاهیان اجیر گالی، در آنقره شکستی فاحش بسلوکس داد.

بیهوده شدن. باطل و بی سود ماندن کار و سخنهای پیش: هرچه رشتیم پنبه شد. پنبه فلخیدن. پنبه فخمیدن. کز تنشان پنبه شود استخوان.امیرخسرو. بدست نهی نَهْیْ پنبه در دهان صدا. در کیسه ای در جلوی شکم خود و در آنجا به بچه شیر می دهند. چند نفر از شما میدانید اصلاً رودی به نام زاینده رود وجود ندارد؟ مهرداد سوم – پسر این مهرداد، که نیز مهرداد نام داشت، (مهرداد سوم) دوست صمیمی دِمتریوس پسر آن تی گون گردید. از اجداد این سلسله یعنی نخستین جدّی که نامش در تاریخ ذکر میشود مهرداد نامی بود پسر اُرُن- تُبات. پس از سلکوس دوم آن تیوخوس مذکور به تخت نشست اما خوشبخت نبود، زیرا در جنگی با مردم گالی کشته شد و پس از او آن تیوخوس سوم که کبیرش خوانده اند، به تخت سلوکی رسید.

در زمان مهرداد چهارم عادت جدیدی در این دودمان داخل شد و بالاخره این سلسلهء ایرانی را یونانی کرد. پلوتارک راجع به این مهرداد چنین گوید (دِمِتریوس بند 5): او نسبت به آن تی گون خیلی متواضع بود و رفتارش نشان نمیداد که بدخواه او باشد ولی از جهت خوابی که آن تی گون دید، از او هم بدگمان شد. در سال 3100 پیش از میلاد مسیح، دره نیل و دلتا نخستین ایالت ملی بزرگ جهان به شمار می رفتند. وی ادامه داد: اگر حقابه هامون به طور کامل تأمین شود، یک میلیارد و 800 میلیمترمکعب در چاه نیمههای سیستان ذخیره میشود و ما در سال آینده مشکل آبی نخواهیم داشت.

پسر این مهرداد آریُ بَرزَن نام داشت و بقدری محبّ یونانیها بود که آنها عنوان افتخاری «آتنی» و «اسپارتی» به او دادند. پایتخت پادشاهان پنت اماسه نام داشت. 9) از گروه پرندگان 2 مورد نام ببرید . 1) نام ولایت شمالی آسیای صغیر بر کنار پونتوکسن(2) دریای سیاه (بحر اسود) و آن را به لاطینی پنتوس (بنطس عربی) می گفتند. م. آن تیوخوس از رومیها در ماگنزی شکست خورد و مهرداد باز از راه احتیاط منتظر وقایع شده کمکی به وی نکرد. باری آن تیوخوس از راه مآل اندیشی نخواست با مهرداد سوم درافتد و استقلال او را در پنت شناخت بعد دیری نگذشت که مهرداد هم حق شناسی خود را به او نمود.

ممکن است که هر دو روایت صحیح باشد زیرا چنانکه میدانیم شاهان هخامنشی زنان خود را از میان خانوادهء درجهء اوّل پارسی انتخاب میکردند و بنابراین ممکن بود که نسب مهرداد به داریوش و هم به یکی از رؤساء خانواده های مذکور منتهی شده باشد. مسیر رفتن به دریاچه عباسآباد: برای رفتن به عباسآباد باید از آمل و بابل بگذرید و بعد از آن، نرسیده به بهشهر، وارد جادهای شوید که منتهی به عباسآباد میشود. رود کارون در شمال شوشتر به دو شاخه تقسیم میشود که در جنوب شوشتر به یکدیگر متصل میشوند. رگه های پنبهء کوهی در یک فرسخی شمال کوچار (اطراف کوه بنان) که مخلوط با توده های آهکی و گچی است دیده شده و از نقطه ای که کار کرده اند بقطر بیست وپنج سانتیمتر رگه دیده میشود.

این رود با جهت شمال شرقی- جنوب غربی از شهرستان ساوجبلاغ و نظر آباد عبور میکند و سپس در اطراف روستای نجم آباد به رودخانه شور میریزد. مسیر دوم: اگر میخواهید از سمت یاسوج به این منطقه بروید، باید از شهر یاسوج به سمت جاده یاسوج به سپیدان حرکت کنید. گذراندن یک روز رویایی در محیط بکر اطراف این آبشارها، خاطرهای تکرار نشدنی برایتان میسازد.آدرس و مسیر دسترسی: در جاده هراز بهسمت آمل پیش بروید و ۲۵ کیلومتر مانده به آمل در سمت راست جاده از «پل منگل» بگذرید و پس از طی کردن ۱۵ کیلومتر جاده فرعی به روستای چلاو خواهید رسید.

مجتهدزاده، پیروز، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، 1391، تهران، سمت. تعداد زيادي از شاخه هاي فرعي منتهي به زاينده رود نيز در تشكيل سرچشمه هاي زاينده رود نقش دارد كه مهمترين آنها عبارتند ازكوهرنگ، چم دره، چشمه ديمه، دره خوربه، دره قاضي كوچك، دره خرسانك و چشمه هاي متعدد آهكي از نوع كارستيك كه بصورت زايشي موجب افزايش آب رودخانه مي گردد. در حکایت خوارزمشاه و شیفتگی نامعقول او به اسب و حکایت شاهزادة جوانی که مفتون پیرزنی شدهاست، تأثیر احوال درون بر دید و نگرش و نقش ولی در تغییر بینش آشکار است (!

دیدگاهتان را بنویسید